Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dva druhy zdraví

Zdraví je komplexní, tělesné a duchovní a úzce spolu souvisí. Duchovní zdraví je důležitější. Ve zdravém duchu, zdravé tělo. Určeno věřícím.

Zdraví se dělí na zdraví tělesné a na zdraví duchovní.

Zdraví si můžeme představit jako bod na komplexní zdravotní ploše, který má dvě složky. Horizontální a vertikální jako v matematice komplexních čísel. Reálná horizontální složka zdravotního bodu se nachází na horizontální ose x. Zde můžeme měřit naše známé fyzické zdraví. Vertikální složka je průmět bodu na duchovní osu y. Na ní můžeme hledat duchovní složku zdraví.

Informací o tělesném zdraví včetně zdraví duševního máme poměrně dost díky vědě, která však pracuje pouze na horizontále, na materialistické ose x. Oficiální věda žádné nemateriální složky, žádnou vertikálu neuznává. Pokud tělesné zdraví ztratíme, snaží se nám jej vrátit medicína - buď přírodní, nebo chemickou cestou. U duchovního zdraví je to jinak.

Pokud pracovní bod na ploše zdraví nemá žádný duchovní průmět na osu y, pak to znamená, že se bod zdraví nachází přímo na ose x. V tom případě je duchovní složka zdraví nulová, což vypadá, jakoby neexistovala. Duchovní složka pochopitelně existuje stále, jen má na ose x nulovou hodnotu. V krátkém lidském životě nulové duchovní zdraví nevadí lidem bez vztahu k duchovním hodnotám, obecně lidem nevěřícím. Věčný život člověka nezávisí na umístění pouze na hmotné zdravotní ose x, ale na umístění na komplexní zdravotní ploše. Čím je náš zdravotní bod dál od nulového středu obou os, tím jsme zdravější. Duchovně i tělesně

O duchovním zdraví koluje mnoho mýtů a představ, zejména utkvělých. Aby byl člověk zdravý nejen tělesně, ale i duchovně, musí se nejdříve duchovně narodit. Musí se stát duchovním člověkem. Smysl pro duchovní činnost a duchovní hodnoty jsou v člověku zakódované už od narození. Jde jen o to je objevit. Jako třeba schopnost naučit se hrát na klavír. Aby člověk duchovně vyrostl a dospěl, potřebuje zdravé duchovní jídlo a aktivní duchovní činnost. Duchovních jídel je mnoho druhů podobně jako u tělesných jídel. I duchovní jídla, ať už psaná nebo vyslovená, mohou být zdravá, nezdravá i zkažená. Duchovní trávení je přemýšlení a rozjímání. Duchovní činnost je například cvičení v rétorice. Nezdravé duchovní pokrmy vedou i v tomto případě k duchovním civilizačním nemocem. V důsledku duchovního hladu je to nejen duchovní únava, ale například i duchovní infarkt jako ztráta radosti z pomoci bližnímu ze srdce, nebo duchovní mrtvice, jako ztráta schopnosti a chuti přemýšlet o víře. Z věřícího člověka se tak může stát duchovní ateista, který sice stále věří ve Stvořitele, ale nevěří Stvořiteli. Co je základní zdravou duchovní potravinou? Je to trvalé systematické poznávání a budování osobního vztahu k našemu Stvořiteli vesmíru, našemu Otci, jeho stvořitelským dílům a jeho vlastnostem. Duchovně zdravý člověk si se svým Otcem rád povídá. Základem duchovního zdraví je uplatňovat v každodenním životě to, co od nás očekává on, a teprve potom to, co si přejeme my.

Účinná prevence duchovních nemocí a zachování dobrého duchovního zdraví má několik podmínek. Základním předpokladem je uvědomění si, že nepocházíme z teoretických úvah o vzniku života nebo z první bakterie, ani z opice, ale že život pochází ze života, z jeho nejvyššího nadlidského duchovního energetického zdroje, z nepředstavitelně inteligentního vědomí. Že člověk je navíc stvořen z lásky, z konkrétního důvodu pro konkrétní původní účel, pro nikdy nekončící život bez umírání lidí na planetě zemi.

Protože jsme jenom lidé, máme určitá omezení. Člověk může například vyskočit jen do určité výšky nebo se potopit jen do určité hloubky. Podobě máme omezení chápat nadlidské nebezpečné n-rozměrné děje a zákony, kterým rozumí pouze jejich zákonodárce. Vydat se na cestu za hranice tohoto omezení bez možností je chápat, to je cesta do prostředí neslučitelného s původně plánovaným věčným pozemským životem. Je to podobné cestě neposlušného dítěte směrem k rozpálené plotně.

Stvořitel člověka to ví. Před touto nebezpečnou oblastí nás proto chrání. Ponechává nám svobodnou vůli a k respektu nás nenutí násilím. Ve svém dopisu lidstvu nás na "rozpálenou plotnou" upozorňuje již 2000 let s tím, že bolest od sáhnutí nelze zastavit ihned. Musí odeznít. Lidstvo odpojené od pravého zdroje života je po vyhnání z ráje schopno žít několik tisíc let. Zde si může demokraticky vládnout, jak chce samo. Pak se ale "vybije" jako chytrý telefon odpojený od nabíječky a skončí. Stvořitel slíbil, že až budeme těsně před úplným "vybitím" zbytek lidstva znovu připojí do své nabíječky novým pozváním do ráje, aby tak mohl dokončit svůj původní projekt se zemí, ale dřív, než se sami vyhubíme. Když poctivě nezaujatě sledujeme stav světa, vidíme, že je to jediná rozumná možnost řešení problémů lidstva. Tak se nám mohou hromadit dobré důvody pro víru ve splnění tohoto slibu a tím pro dobré duchovní zdraví.

Abychom plně pochopili příčinu, proč Stvořitel připouští, aby se lidé po "sáhnutí na plotnu" tak dlouho navzájem vraždili ve válkách a v genocidách, ničili zemi a uctívali modly, musíme jí hledat v jeho dopisu. Proto ono "ve zdravém duchu zdravé tělo".

Původně plánovaný věčný pozemský život, který nemusí nikdy skončit, musí mít hlubší smysl než jen postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. Zde neplatí, že většina má pravdu. Jednotlivci mohou být geniální, ale jak praví genius Jára Cimrman, jednotlivec je na nic, celek je celkem na nic. Když vidíme jejich stamilionové provize a zbožňování, můžeme jen tipovat, jestli jsou pro záchranu lidstva důležitější například profesionální zpěváci, herci nebo sportovci jako zaměstnanci světa na plný úvazek.

Další podmínka prevence duchovních nemocí spočívá v uznání existence hlavního velkého nepřítele a pomlouvače ovládajícího mocenské pozadí celého světa, neviditelného mocného a zlého duchovního tvora schopného slyšitelné komunikace.

Co se pokazilo? Vysvětlení opět najdeme v dopisu lidstvu. Stvořitel na začátku postavil prvním lidem ochrannou bariéru před nebezpečím překročení zmíněné hranice možností chápat. Ochranné opatření spočívalo v zákazu ovoce z jednoho symbolického stromu pod hrozbou ztráty smyslu věčného života a tím k bolestivému návratu do prachu atomů zemské půdy, do konečné definitivní smrti. Geneticky předávané důsledky kontaktu s tímto stromem jsou dosud dodnes nevyhnutelné a jsou bolestivější, než sáhnutí na rozpálenou plotnu.

Stvořitelův velký nepřítel to popřel a naopak zalhal, že porušením zákazu lidé získají svobodu rozhodovat se bezchybně sami, a že k tomu návdavkem obdrží posmrtný život. Na to, aby rozdělil budoucí celosvětovou věřící komunitu na dva nesmiřitelné tábory, mu stačila jedna lživá věta. Nebojte se "nezemřete smrtí", po smrti budete naopak věční, i když zemřete. Na tomto jeho nepřátelském výroku je založena víra v nesmrtelnost duše všech jeho náboženství, aby tak smrt mohla být považována za přirozenou součást života. Původní jedna věčná cesta ke Stvořiteli se rozdělila na většinovou prostornou dálnici a na úzkou nepohodlnou pronásledovanou cestu. Od té doby je lidstvu předkládána lákavá hojnost nezdravých duchovních potravin. Pevné duchovní zdraví je dosažitelné jen na oné úzké cestě, která však neznamená, že smrtí vše končí. Stále tu máme nádherný slib Stvořitele pro své věřící, kteří nevěří v posmrtný život, že po "připojení k nabíječce" většinu zemřelých lidí znovu oživí vzkříšením z mrtvých podobným způsobem, jakým stvořil prvního člověka. Až pravda zvítězí nad lží, už nikdo nebude mít důvod k dobrovolnému odpojení od zdroje života. Krvavé dějiny lidstva budou navždy varováním, že nechat se dobrovolně vést svým milujícím Otcem za ručičku, je pro duchovní zdraví dítěte to nejlepší.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Petr - dotaz

dopis lidstvu???

vv - zajímavé

Ten příměr s komplexními čísly je nadčasový