Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dva druhy zdraví

Zdraví je komplexní, tělesné a duchovní a úzce spolu souvisí. Duchovní zdraví je důležitější. Ve zdravém duchu, zdravé tělo. Určeno věřícím.

Zdraví se dělí na zdraví tělesné a na zdraví duchovní.

Zdraví si můžeme představit jako bod na komplexní zdravotní ploše, který má dvě složky. Horizontální a vertikální jako v matematice komplexních čísel. Reálná horizontální složka zdravotního bodu se nachází na horizontální ose x. Zde můžeme měřit naše známé fyzické zdraví. Vertikální složka je průmět bodu na imaginární duchovní osu y. Na vertikále můžeme hledat duchovní složku zdraví.

Pokud pracovní bod na ploše zdraví nemá žádný duchovní průmět na osu y, pak to znamená, že se zdraví nachází pouze na materialistické ose x, na horizontále. Duchovní složka zdraví je zde nulová. V krátkém lidském životě nulové duchovní zdraví nevadí lidem bez vztahu k duchovním hodnotám, obecně lidem nevěřícím. Věčný život člověka nezávisí na umístění pouze na horizontále. Čím je náš zdravotní bod dál od nulového středu obou os, tím jsme zdravější. Duchovně i tělesně.

O duchovním zdraví koluje mnoho mýtů a představ. Aby byl člověk zdravý nejen tělesně, ale i duchovně, musí se nejdříve duchovně narodit, neboli musí se stát duchovním člověkem. Smysl pro duchovní činnost a duchovní hodnoty jsou v člověku zakódované už od narození. Jde jen o to je objevit a chránit jejich růst. Je to jako u schopnosti naučit se hrát na klavír. Aby člověk duchovně vyrostl a dospěl, potřebuje zdravé duchovní jídlo, duchovní zázemí a také aktivní duchovní činnost, trénink. Duchovní výživa má mnoho podob s tělesnou výživou. I duchovní jídla, ať už psaná nebo vyslovená, mohou být výživná, zdravá, nezdravá i zkažená. Duchovní trávení, to je přemýšlení a rozjímání. Duchovní činnost, to je například procvičování duchovních svalů v umění bojovat za pravdu a překonávat námitky. Nezdravé duchovní pokrmy vedou k duchovním civilizačním nemocem. V důsledku nízkokalorického duchovního hladu to může být nejen duchovní únava, ale například i duchovní infarkt jako ztráta radosti z ochoty pomoci bližnímu ze srdce, nebo duchovní mrtvice, jako ztráta schopnosti a chuti logicky myslet a obhajovat víru. Z věřícího člověka, který ztratil duchovní zdraví, se tak může stát duchovní ateista, který sice stále věří ve Stvořitele, ale přestal věřit Stvořiteli.

Co je základní zdravou duchovní potravinou? Je to trvalé systematické přijímání poznání a budování osobního duchovního vztahu k našemu Stvořiteli vesmíru, našemu Otci, poznávání jeho stvořitelských děl a jeho vlastností. Duchovně zdravý člověk svého Otce dobře zná. Povídá si s ním a radí se s ním. Duchovní výživu přijímá od něho a řídí se návodem v jeho dopisu lidstvu. Základem duchovního zdraví je dělat to, co od nás očekává on, a teprve potom to, co si přejeme my. V tom nám na rozdíl od meditace pomůže rozjímat s otevřenou myslí.

Účinná prevence duchovních nemocí a zachování dobrého duchovního zdraví má několik podmínek. Základním předpokladem je uvědomit si, že nepocházíme z vědeckých teorií o vzniku života, ani z opice. Teoreticky můžeme podobně dokázat, že člověk pochází ze švestky. Ze švestky je slivovice, ze slivovice opice a z opice člověk. Život nevzniká z mrtvé hmoty. Pochází ze zdroje života, nejvyšší nepředstavitelné nadlidské duchovní inteligence. Člověk byl původně stvořen z lásky, z konkrétního důvodu pro konkrétní původní účel a cíl, pro nikdy nekončící život na naší nádherné planetě zemi bez umírání. V čem je tedy problém?

Protože jsme jenom lidé, máme určitá omezení. Člověk může například vyskočit jen do určité výšky nebo se potopit jen do určité hloubky. Podobě máme omezenou schopnost chápat vesmírné zákony. Vydat se za hranice tohoto omezení, to je cesta do prostředí neslučitelného s původně plánovaným věčným pozemským životem.

Stvořitel člověka to dobře ví. Před touto nebezpečnou oblastí nás proto chrání. Ponechává nám svobodnou vůli a k respektu nás nenutí násilím. Ve svém dopise vede lidstvo ke šťastnému životu dnes i v budoucnu. Psaní tohoto dopisu se protáhlo na téměř 1600 let, má přes 1000 stran a je k dispozici jako Kniha Knih už bezmála 2000 let. Lidstvo je stále nepoučitelné a nepoučitelným odpojením od skutečného zdroje života velmi trpí. Od vyhnání z ráje to trvá už několik tisíc let. Jsou jako bezbranné ovce, které utekly od pastýře, který jim nabízí vedení i ochranu. Protože ovce nenaslouchají jeho hlasu, hrozí jim "vybití" jako chytrému telefonu odpojenému od nabíječky. Stvořitel v dopisu lidstvu slíbil, že až budeme těsně před úplným "vybitím", připojí tu část lidstva, která to pochopí, znovu do své "nabíječky", aby s nimi obnovil pozemský ráj a tak dokončil svůj původní projekt se zemí.

Abychom plně pochopili příčinu, proč Stvořitel připouští, že bolest od "sáhnutí na rozpálenou plotnu" působí tak dlouho v podobě vzájemného vraždění ve válkách a genocidách, ničení země a uctívání model, abychom pochopili, proč jsme tady a kam máme směřovat, jaký máme konečný cíl, musíme hledat odpověď v hloubce jeho dopisu.

Původně plánovaný neomezeně dlouhý pozemský život, který nemusí nikdy skončit, musí mít hlubší smysl než jen postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. Většina nemá pravdu. Jednotlivci mohou být geniální, ale jak praví genius Jára Cimrman, jednotlivec je na nic, celek je celkem na nic. Že nepoučitelnému lidstvu opravdu chybí pastýř je vidět z toho, jak se systematicky propracovává ke své záhubě. Je to jako sledovat koncert světoznámé kapely na potápějícím se Titaniku, nebo jako mít ušlechtilou pohnutku zamést si nejdřív před vlastním prahem, když všichni žijeme na smetišti.

Další podmínkou prevence duchovních nemocí je uznání existence odpůrce a pomlouvače ovládajícího mocenské a náboženské pozadí celého světa, neviditelného mocného a zlého duchovního tvora schopného komunikovat s lidmi. Co se pokazilo, kde se tu vzal?

Vysvětlení najdeme opěr v dopisu lidstvu, hned v jeho úvodu.

Stvořitel na začátku varoval první lidi před porušením jediného smrtelně nebezpečného zákazu. Zmíněnou ochrannou bariérou bylo ovoce jednoho symbolického stromu. Kontakt s tímto ovocem znamenal dobrovolné odpojení od zdroje života, nikoli trest smrti. Stvořitelův odpůrce to popřel a prvním lidem zalhal. Řekl jim, že porušením tohoto zákazu nezemřou, a o svém životě si budou svobodně rozhodovat sami a budou jako Bůh. Věřící lidé se od té doby dělí na ty, kdo věří v posmrtný život a na ty, kdo v posmrtný život nevěří. Svým nepřátelským výrokem "nezemřete" umožnil víru v nesmrtelnost duše všech náboženství, která založil a ovládá. Smrt se stala přirozenou součástí života. K odvedení pozornosti od původní pravé cesty k Bohu dnes dobře slouží velký výběr nezdravých duchovních potravin.

Pevné duchovní zdraví je dosažitelné jen na oné původní úzké cestě, která ovšem neznamená, že smrtí vše končí. Stále platí nádherný slib Stvořitele pro ty, kteří nevěří v posmrtný život, a naopak věří jeho slibu, že většinu zemřelých lidí znovu oživí vzkříšením z mrtvých tam, kde už žili, na zem, nikoli do nebi. Například podle vysvětlení na internetových stránkách jw.org, podobným způsobem, jakým stvořil prvního člověka. To znamená, že živí se mohou znovu setkat se svými zemřelými zde na zemi, aby na ní mohli společně žít věčně. K nikdy nekončícímu věčnému životu bude nutné dobré zdraví. Nejen tělesné, ale i duchovní. Až pravda zvítězí nad lží, už tu nebude nikdo, kdo by lživě přemlouval lidi k lákavému odpojení od zdroje života. Krvavé dějiny lidstva budou navždy varováním, že nechat se dobrovolně vést svým milujícím Otcem, pastýřem, za ruku, je pro zdravý život jeho dětí, který nikdy neskončí to nejlepší. Proto je to naopak. Ve zdravém duchu zdravé tělo.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Petr - dotaz

dopis lidstvu???

vv - zajímavé

Ten příměr s komplexními čísly je nadčasový