Jdi na obsah Jdi na menu
 


DominoExpert

Imunita a DominoExpert

DominoExpertSPCN

1. Charakteristika. Je to jednorázová hloubková celková regenerace organizmu, patentovaný, aminokyselinový produkt extrémní posily Imunitního systému na nejhlubší úrovni, určený pro zvýšení tvorby vlastních kmenových buněk, omezení zkracování telomerů a předcházení neurovegetativních poruch typu Alzheimer, Parkinson, RS, mrtvice, viróz a v synergii se zvýšeným příjmem kyseliny L-askorbové, vitaminu C pro tvorbu vlastního orgánového kolagenu. Spouští buněčnou obnovu a tím postupně regeneruje a dominovým efektem revitalizuje poškozené, či jinak oslabené tkáně a orgány celého těla. Omezením zkracování telomerů snižuje příznaky stárnutí, dodává vitalitu a klidný spánek. Hlavní účinnou látkou je ALT, jež v kombinaci s dalšími účinnými látkami odstraňuje příčiny zdravotních problémů od mikrobiální zátěže intenzivním pročištěním celého organismu od škodlivých mikroorganismů. Tělo se pak již rychle regeneruje samo díky dostatku energie dodávané aminokyselinovou podporou přípravku a také potřebnou energií získávanou z kvalitních bílkovin z doporučených potravin. Další dávku DominoExpertSPCN tělo již nepotřebuje.

2. Složení. Unikátní vyvážená kombinace biologicky aktivních látek, jako například ALT, aminokyselin L‑leucin, L‑izoleucin, L‑valin, kyseliny L‑glutamové, taurinu, L‑carnitinu, mléčnanu zinečnatého, chloridu draselného, zinku, carnossinu.          

3. Co je ALT. Zdravý lidský organismus tvoří tělu vlastní neurotripeptid L‑propyl‑L‑leucylglycinamid, jenž má mimořádné regenerační účinky, ověřené na tkáňových kulturách organismů savců. Jeho produkce je nejvyšší u dětí a výrazně klesá s věkem. Tento neurotripeptid je možné vyrobit synteticky. Trávicí enzymy jej však rozloží a jeho účinky v organismu jsou pak neměřitelné. V rámci výzkumu ve VÚFB v Praze byla v devadesátých létech vyvinuta látka ALT se stejnými účinky jako přirozený lidský neurotripeptid. Vyrábí se ze stejných dvou aminokyselin L- alanin a  L- leucin. Je to spirocyklický derivát shodný s lidským neurotripeptidem, který je však vysoce stabilní z hlediska působení vnějších i vnitřních vlivů. Výhodou ALT jsou jeho velmi malé molekuly, které při perorálním podání pronikají krevním řečištěm do oslabených tkání, kde aktivují dělení a činnost bílých krvinek ke spouštění přirozených obranných reakcí, fagocytózy. Tím je zaručena ochrana před celou řadou zdravotních potíží a podpora obnovy buněk, která je rozhodující pro zachování života a správnou funkci organismu. ALT je látka, která umí obcházet blokovací systém jaterních isozymů P450. To má důležitý důsledek. Jakmile ALT zvýší aktivitu příslušných enzymů a následně T‑lymfocytů, kdy bílé krvinky začnou fagocytovat, vyváže se z organismu v nezměněné struktuře 100% močí, aniž by se v organismu kumuloval.

4. Dávkování : 1 kapsle před snídaní, 1 kapsle před večeří. Vždy zajíst kvalitní bílkovinou. Po využívání prvního balení následuje přestávka 7 až 14 dnů. Poté pokračujeme s užíváním druhého balení. V období stresu, velké únavy nebo onemocnění například akutní virózou se doporučuje nasazení DominoExpertSPCN odložit, až pomine období stresu nebo velké únavy. Až se stav zlepší, pokračujeme tam, kde jsme přestali. DominoExpertSPCN se skládá z látek našemu tělu vlastních, proto nemůže na rozdíl od léků nikdy škodit, ani se předávkovat. Dávkování je však nutné přesně dodržovat, neboť na něm závisí očekávané maximální regenerační účinky. Je velmi důležité dobrat vždy celou kůru až do konce, i když se dostaví klamný efekt v podobě rychlého obratu vitamínů k lepšímu nebo dočasnému pocitu značné úlevy. Doporučuje se také zvýšit příjem vitamínů C  na 1 až tři lžičky za den například v džusu z rajčat a B komplex.

5. Upozornění. Během užívání přípravku nedochází k nežádoucím vedlejším účinkům. Nastat však mohou běžné detoxikační projevy, jako bolení hlavy, únava, různé vyrážky nebo poruchy vylučování, které za několik dní samy odezní. Přípravek není určen dětem do 15 ti let, těhotným, vegetariánům a veganům. Nemá žádné vedlejší účinky.

7. Doba expirace: 5 let  Balení: 2 x 50 kapslí.

Upozornění. Neprodejné, není určeno pro trh, pouze pro potřeby SPCN

 

DominoExpertSPCN   

 

1. Description. This is a single use patented amino acid product which physiologically regenerates the organism on deepest level. It is designed to contribute to the organism with the raise of its own stem cells, to limit shrinking of telomers and to prevent Neurovegetative defects such as Alzheimer, Parkinson, Multiple Sclerosis, stroke, Corona Virus and more. This especially works in combination with higher income of L-ascorbic acid and vitamin C for production of body´s own collagen. It activates cell recovery and therefore revitalized damaged or weakened tissues and organs in entire body by a domino effect. By limiting of the telomers shrinking adds to reduction of symptoms of aging, vitalizes and helps sleep better. The main substance is biologically active dipeptide – ALT which in combination with other elements such as vitamin C and B removes cause of health problems caused by microbial load. That is the key that triggers physiological regeneration of the organism from amino acid support and high quality proteins gained from recommended diet. Therefore next dose of DominoExpertSPCN is not necessary.

 

2.Composition
Unique balanced combination of biological active components such as ALT, L‑leucin, L‑izoleucin, L‑valin amino acids, L‑glutam acid, Taurin, L‑carnitin, Zinc Lactate, Chloride Potassium, carnossin.

 

3.What is the ALT

Healthy human organism builds up its own neurotripeptid L‑propyl‑L‑leucylglycinamid which has extremely regenerating effects. That has been checked on tissues culture of mammals. It is being produced on the highest level at children and significantly decreases with age. Although this neurotripeptid can be produced synthetically, the stomach digestive enzymes break them down which makes them nearly uncountable.

Within experimental works in VÚFB Research Institute in Prague substance ALT was developed with exact characteristics as human neurotripeptid being made of the same amino acids (L-alanin and L-leucin). It is a spiro cyclic derivate identical with the human neurotripeptid which is very solid against inner and outer forces. The advantage of ALT is its very small molecules which when taken by per oral method are percolating through blood bed to weakened tissues where they activate functioning and division of white blood cells, white blood cells work towards natural defensive reactions known as fagocitation. By this way the organisms is protected from many health threats and also supports restoration of cells which is essential for right function of organism and life support. ALT is able to bypass blocking function of liver isozym P450. It is important because after ALT raises the activity of pertinent enzymes as well as T-Lymphocites where white blood cells start process of fagocitation, it disarticulates itself from organism in unchanged structure 100% into urine without any cumulation in the body.

 

4.Dosage:

1 Capsule before breakfast, 1 capsule before dinner. Always eat good quality protein afterwards. After finishing the first pack, do pause for 7-14 days, then continue in taking the second pack. In case of high exhaustion, stress, illness or virus, it is being recommended to pause intake of DominoExpertSPCN and to continue when normal health condition restores. In such case just continue in using where you have stopped. DominoExpertSPCN is made of substances familiar to our body therefore unlike other medicines using it can not harm you or overdose you. However  the dosage must be observed exactly to gain the maximum healing effect which is expected. Never interrupt the cure when you feel better or feel sudden high relief but finish the whole pack. It is also recommended to raise intake of vitamin C (1-3 teaspoons of tomato juice per day) and B complex.

 

5.Warning

The cure shall be followed by no side effects. Regular symptoms of detoxification may appear, such as headache, fatigue, rash or secretion failure which should fades away after couple of days. This cure is not suitable for children under 15 years of age, pregnant women, vegetarians and vegans.

 

6. Expiration

5 years.

 

Packaging: 2 packs with 50 capsules

 

Not for sale, only for SPCN need.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář