Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové pohledy na vodu

Někteří vědci uznávají již přes 100 anomálií vody, které neumí vysvětlit

ZCELA NOVÝ POHLED NA VODU

V našich článcích jsme naše čtenáře žádali, aby pravidelně v průběhu  celého dne popíjeli čistou pitnou vodu, alespoň dva litry. Abychom si uvědomili, proč je to tak důležité, uvádíme několik zásadních informací o vodě (s využitím internetových zdrojů).

·      Lidská bytost se  skládá se ze 100-120 biliónů buněk

·      Denně odchází (umírá) 600 miliard buněk a vytvoří se nové, ne všechny, proto stárneme

·      Za 1 sek. proběhne v těle 1030 fyzikálně chemických operací

·      1028 atomů neustále mění své pozice

·      Každých 5 dní se vymění kompletně povrch střevní stěny

·      Každých 6 týdnů se mění části jater, jiné části žijí a mění se až za několik let

·      Tuk v těle se mění kompletně jednou za 3 týdny

·      Každý měsíc se kompletně vymění pokožka, typická buňka pokožky žije pouze 14 dní

·      Čichové buňky se mění komplet jednou za 4 týdny

·      Všechny červené krvinky se mění jednou za 2-3 měsíce

·      Za 1 sek. se tvoří 200 miliónů erytrocytů

·      Za každých 90 vteřin se v (plazmových buňkách) v krevní tekutině tvoří mnoho miliónů protilátek z více než 1200 aminokyselin.

·      Plod v děloze matky vytvoří za minutu cca 250 000 nervových buněk.

·      Chromozómy, kterých je 64 celkem, jsou dokonalé antény a mají za úkol vytvořit tu správnou buňku z buňky mateční na daném místě. Potřebné informace tyto antény přijímají též z okolních morfogenetických polí (Sheldrake).

 

To vše a mnoho dalších dějů, uvádí v činnost zázračná tekutina zvaná voda. Nyní se podívejme na vodu z několika nových pohledů. Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě. Je jí nejvíce, je všude a ve všem. Proč je voda tak důležitá? Zemský povrch je tvořen ze 70% z vody a z 30% ze souše. Lidská bytost se skládá ze 70% z vody a 30% sušiny. Novorozenec 80% voda 20% sušina, mozek 80% voda 20% sušina, slina 98% voda 2% sušina, krev 92% voda 8% sušina, kosti 20% voda 80% sušina. Lidská strava by měla být tvořena 70% z vody a 30% ze sušiny. Skutečnost je však často jiná. Musíme si hned na začátku uvědomit, že vlastnosti vody jsou z větší části biofyzikální, nikoliv biochemické! Pokud se na vodu budeme dívat pouze z chemického úhlu pohledu, pak budeme jen těžko věřit, že se do ní mohou ukládat data.

Voda jako jediná tekutina na této planetě tvoří pět základních Platonových krystalických struktur!! Tetraedr – 4stěn, hexaedr – 6stěn, oktaedr – 8stěn, pentagondodekaedr – 12stěn, ikosaedr – 20stěn. Všechny tyto X-stěny se budou dotýkat svými rohy koule, která je bude obepínat. Koule, která se bude nacházet uvnitř X-stěnu se bude vždy dotýkat středu jejich stěn. Je to tzv. zlatý řez struktury krystalů vody…. Dosud bylo známo 13 anomálií vody, které vědci neumí vysvětlit. Vymykají se všem fyzikálním zákonům, které dosud známe. Mnoho vědců však připouští, že dnes už je známo přes 100 anomálií vody! Podíl na tom mají vodíkové můstky a tvorba vodních krystalů. Také vazby mezi vodíkem a kyslíkem téměř pod všemi myslitelnými úhly. Uveďme si alespoň některé anomálie.

1)    Proč voda ve studánce pramení vždy ve stinném a tmavém místě a má teplotu 4°C? Jestliže kolem vykácíme stromy a na pramen bude působit sluneční světlo, během dvou měsíců pramen vyschne. Pokud nad vyschlý pramen vystavíme nějaký kryt a zabráníme dopadu slunečních paprsků, pramen opět do dvou měsíců začne pramenit.

2)    Proč led plave vždy nahoře? Přitom jakákoliv jiná tekutina zmrazená na led neplave na tekutině samé. Například led oleje se potopí, podobně led rtuti neplave na rtuti, led benzínu neplave na benzínu…

3)    Proč jediná voda když zmrzne, zvětší svůj objem? Ostatní hmoty a tekutiny když zmrznou, svůj objem zmenší, např. plasty, kov, látka, olej atd.….

4)    Proč má voda navíc tak obrovskou sílu? Když zmrzne, dokáže roztrhat vodovodní potrubí, chladiče u automobilů, bloky motorů, betonové konstrukce atd. …?

5)    Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg, když výpočet hmotnosti molekul v jednom litru vody vychází pouze na 0,5 kg?

6)    Proč voda teče vždy klikatým způsobem? Nikdy neteče rovně. Když se díváte, jak voda stéká po skle, zjistíte, že vždy teče esovitě, určité pramínky místy dokonce i nahoru proti gravitaci. Když se budete na stékající vodu dívat pozorně, zjistíte také, že voda zároveň roluje. Tímto způsobem tečou všechny řeky. Rotací se čistí koryto, ničí se viry, bakterie, plísně a jiné škodlivé látky a zároveň se mažou veškeré informace (akustické,  elektromagnetické, chemické, světelné), které voda získává během svého toku. Narovnané toky lidmi se zanášejí daleko rychleji. Voda teče také rychleji ve svém původním korytu než v korytu rovném. Můžeme se přesvědčit se sami jednoduchým pokusem, pro který má klasická fyzika stěží nějaké vysvětlení. Vezměme 2 m dlouhou dřevěnou desku. Do ní vyfrézujeme 2 dráhy o něco větší, než průměr například kulečníkové koule. První dráha bude rovná, druhá dráha bude jednoduchá sinusoida. Sinusovka musí splňovat princip „zlatého řezu“ (viz např. Wikipedie). Nyní vezmeme dvě  stejné kulečníkové koule a z horní polohy je pustíme po nakloněné desce ve stejný okamžik dolů. Logicky budeme očekávat, že koule v rovné dráze bude dole první. Kupodivu tomu bude přesně naopak. První bude koule v delší dráze. Zakřivením získává větší rychlost a energii. Možné vysvětlení by mohlo být, že rotací čerpá volnou energii z okolí. Právě toho voda využívá při svém toku.

7)    Proč voda převádí hmotu v energii a naopak? Vědci udělali ve Francii pokus s 20 lidmi s energetickým deficitem. Zvážili je na přesné digitální váze, která měla za desetinou čárkou dvě místa. Po zvážení všichni vypili 1 litr různých tekutin, mléka, piva, čaje, limonády, džusu, minerálky, kávy, šťávy, atd. Po stanovené době, kdy nesměli použít WC, se všichni zvážili  a měli téměř přesně o kilo víc. Druhý den si stejní lidé opět stoupli na váhu. Pak každý vypil během 10 minut 1 litr čisté pramenité vody 4°C. Po stejně dlouhé době, za stejných podmínek, se všichni opět zvážili. O očekávané kilo navíc tentokrát nevážil nikdo. Všichni sice opět vážili víc, ale v průměru pouze o půl kila! Tělo uložilo jen část vody a zbytek vody použilo na okamžitou přeměnu v energii. Zajímavé je, že to může fungovat i naopak. Zeptejte se pracovníků na pitevně o kolik kilo víc bude vážit nebožtík několik hodin po smrti. Zde se energie v těle naopak mění zpětně ve hmotu. Nepochopitelné, že? Vhodné do soutěže o zlatý balvan klubu Sysifos.

 

Dodejme, že pokud by někdo na poušti umíral žízní a dostal by 1 litr vody 4°C , tak by nepřibral skoro nic, za pět minut by vstal a odešel by po svých. Ale pozor, kdyby dostal 1 litr jakékoliv pochutiny (Colu, pivo, mléko), mohl by na místě zemřít!!! Tyto případy jsou dostatečně zdokumentované. Při 4°C a při takovéto teplotě má voda největší měrnou hustotu. Tím nám sama příroda ukazuje cestu. Zajímavé je, že pokud nám to jinak zdravotní stav dovolí a nejsme zrovna uřícení, tak nenastydneme i když pijeme takto studenou vodu. Když bychom pili jiné tekutiny při této teplotě (například mléko z lednice), tak nastydnout můžeme (zajímavé ovšem je, že někteří lékaři naopak doporučují pití vody pouze teplé, až horké).

Voda má zkrátka pro náš organizmus velmi důležitou a nenahraditelnou roli. Čistí nás, detoxikuje a dodává nám energii. Avšak pozor, POUZE čistá pramenitá voda. Každý člověk by měl vypít postupně v průběhu celého dne alespoň 2 litry pramenité pitné vody. Opakujeme, čisté vody, a hned bychom měli o mnoho zdravotních problémů méně (například bolení hlavy má častou příčinu v nedostatečném pití vody). Řeknete si, každý z nás přece vypije denně nějaké množství tekutin a stejně máme různé kameny (žlučníkové, ledvinové atd.), zanesené cévy, zacementovaný mozek, osteoporózu, artritidu, angínu pectoris, kornatění tepen, astma a mnohé jiné. Z velké části je na vině nedostatečné pití čisté vody.

Namítnete, ale vždyť já během dne vypiji litr mléka nebo čaje, litr piva a litr slazené minerálky. Kolik si myslíte, že jste vypili čisté vody? Dobře čtěte prosím, mnozí odborníci se shodují na tom, že jste nevypili ani gram vody. Proto je tak důležité dodržování pitného režimu, kterým však máme na mysli pití čisté pitné vody! Lékařská obec dělá chybu, když hovoří o pitném režimu, na místo o pití pitné vody. Když takovou vodu (lépe navíc levitovanou - vysoce strukturovanou), budeme pít, většina z těchto nemocí se nám pravděpodobně vyhne. Zdá se vám to neskutečné a až moc jednoduché? I když pijeme dostatek jiných tekutin, můžeme být přesto dehydrovaní, podobně při konzumaci dnešních krásně balených průmyslově vyráběných potravin můžeme mít nadváhu a přesto můžeme být podvyživení.

Dnes je ale stále větší problém čistou vodu sehnat. Většinou nakupujeme v obchodě nápoje a pijeme hlavně minerálky. Přitom si myslíme, že to je pro tělo to nejlepší. Všude nám to denně inzerují v reklamách. Ale uvědomme si, že lidské tělo si nedokáže s takto upravenými nápoji jen tak lehce poradit. Minerálky jsou v podstatě lékem a měli bychom je pít maximálně 3 týdny v roce. Pro lidské tělo jsou přirozenější anorganické látky - ovocem, zeleninou a zvířaty, přeměněné v organické. Když si to uvědomíme, zjistíme, kolik peněz zbytečně vyhazujeme za nesmyslné průmyslově vyráběné chemické přípravky a balenou vodu.

Dále si musíme uvědomit, že veškeré nápoje prodávané v obchodech mají nějakou skladovací dobu. Ta se dociluje průmyslovou úpravou, která může být zdraví škodlivá. Dejte si normální pitnou vodu z vodovodu v létě za okno, a už za týden bude voda páchnout. Zezelená a bude nepoživatelná. Jak je tedy možné dávat záruku na minerálky a jiné tekutiny jeden rok a více? Protože mnohé, než jdou z výroby do obchodu, jsou ošetřeny tvrdým zářením, většinou AMERICIEM, aby se zničily veškeré bakterie a viry. Řeknete si, to je snad dobře, ale informace o radioaktivitě ve vodě bohužel ovlivňují náš organizmus negativně. Když k tomu přičteme množství dalších dodávaných chemikálií do všech těch ochucených vod, nemusíme se divit, že dlouhodobé pití takto upravených tekutin naše zdravotní problémy přiblíží, nikoli oddálí.

Co tedy pít, abychom se těchto problémů vyvarovali? Je hned několik možností. Vysoce strukturovaná voda vzniká v přírodě například při jakékoliv bouřce. V bouřkovém mraku dochází k prudkým podtlakům a rotaci vody. Rychlosti pohybu jsou kolem 300-500 km/h. Tak zde dochází k levitaci vody. Levitovaná voda z bouřkového mraku má až 40krát slabší mezimolekulární vazby, než voda klasická. Má vynikající vzlínavost v kapilárách. Když je na jaře hodně bouřek, je daleko více plodů na stromech, musí se podpírat větve, aby se nezlomily a rovněž tak, vynikající výnosy třeba jahod a jiných plodů, stejně tak u zeleniny. Chytat levitovanou dešťovku na pití je však možné až po dvou hodinách deště, kdy už je ovzduší dostatečně pročištěné.

Pro všechny lidi, kteří nemají možnost jezdit k prameni nebo někde sehnat levitovanou vodu vyrobenou uměle v levitačním přístroji, doporučujeme alespoň každodenní pití vody z vodovodu přefiltrovanou vodním filtrem. Z nejlevnějších kvalitních filtrů na trhu SPCN doporučuje český filtr DIONELA. Pro domácí potřeby plně vyhovuje zdravotně i cenově. Cena se pohybuje kolem čtyř tisíc korun a výměna vložky přijde na několik set korun jednou za rok, až za dva, podle míry znečištění vody na vstupu (nejdokonalejší filtrace se dosahuje reverzní osmózou, avšak za desetinásobnou cenu). Ve srovnání s balenou vodou pak máme pitnou vodou skoro zadarmo a ještě si vylepšujeme zdraví. Dobrá je také mražená voda. Vodu v PET lahvi necháme zmrznout. V nezmrzlém zbytku vody zůstanou všechny nečistoty a kovy. Tu vylijeme a zbylý rozmrzlý led je kvalitní čistá pitná voda. Tolik k vysvětlení, proč je důležité pití samotné čisté pitné vody. V rubrice Biokorekce nemocí se podíváme podrobněji na další související zajímavé téma – na léčení vodou.

Voda  

Ostatní zdroje pitné vody. Studny. odhaduje se, že voda ze studní nevyhovuje z 95%. Balené vody - ošetřované a kontrolované jsou dobře. Problém je uskladnění. V převážné většině nejsou dodržovány skladovací podmínky (v temnu, při teplotě 12°C). Problém je také v kolísání minerálové nevyváženosti u jednotlivých vod. Proto také pro balenou pitnou vodu platí v jistých parametrech ještě „měkčí“ hygienická norma, než pro vodu z veřejné vodovodní sítě. Pití balené vody je přitom drahé a neekologické. Hodnocení SPCN vody z běžné vodovodní sítě pro ochranu zdraví je 3. Balená voda dostala známku 3 -  .

           Filtry na doúpravu pitné vody - veřejnost jim nedůvěřuje. Je to proto, že řada filtrů není určena k úpravě pitné vody, nedodržují se podmínky provozu, většinou nejsou ošetřeny proti vnitřnímu nárůstu bakterií a hlavně, není zaručena správná rychlost průtoku filtrem na výstupu. Trvalé pití destilované nebo osmotické vody není zdravé, protože destilovaná voda neobsahuje žádné minerální látky. Důležitým zdrojem obsahu minerálních látek pro tělo je totiž ve stejné míře jak potrava, tak voda, tedy nejen potrava, jak tvrdí výrobci osmotických filtrů. Výběr vodních filtrů v SPCN skončil známkou 1 u českého výrobku DIONELA, který jako jediný upravuje vodu na obsah dusičnanů pod hodnotu 2mg/l. Více informací v knize kolektivu autorů SPCN „Osobní prevence“ jakou vodu pít? Kojenec je ze čtyř pětin voda, dospělý ze dvou třetin a starý člověk zhruba z poloviny. Problém je v tom, že se vyrábí více než  80000 chemických látek, z nichž vzniká chemický odpad, který nakonec stejně skončí, jakož i výrobky z nich - v životním prostředí. Jestli je těžké všechny tyto látky testovat na bezpečnost zdraví, pak je zhola nemožné testovat jejich vzájemné kombinace. Se stoupajícím počtem vyráběných chemikálií, narůstá na objemu i definice normy pro kvalitu pitné vody. Když veřejná vodovodní síť dodává vodu určenou k pití a vaření s obsahem dusičnanů 40 mg/l, je to v normě. Ta připouští obsah do 50 mg/l. Nebezpečí dusičnanů (NO3) je v tom, že v žaludku je bakterie mění na dusitany (NO2). Dusitany se vlivem potravy mění na N-nitrosaminy a ty pak vedou k výskytu rakoviny jater, žaludku a tlustého střeva. Obzvlášť nebezpečné je to u kojenců. V jejich krvi se mění tzv. fetální hemoglobin na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík a hrozí tak udušení mladého organizmu, podobně jako u otravy kysličníkem uhelnatým. Přirozené pozadí obsahu dusičnanů v čisté přírodě je však kolem 2 mg/l. Norma připouští až pětadvacetinásobek. Pokud voda zapáchá, není to chlorem, ten sám o sobě není v pitné vodě cítit. Cítit jsou sloučeniny chloru se zbytkovými organickými látkami, které prošly vodárenskou úpravou. Rybí pach vzniká ze styku chloru s rozsivkami, či zelenými řasami. Zatuchlost vody vzniká při reakci chloru s vyššími bakteriemi, nemocniční pach je z reakce chloru s fenoly. Vodárenská úprava nedokáže také odfiltrovat některé škodlivé cizorodé látky, jako halogenové deriváty organických látek, chemické zbytky z léků, či antikoncepčních prostředků. Je dostatek vědeckých studií, potvrzujících obavy, že mnohé povrchové zdroje pitné vody sice vyhovují normě, nikoliv však potřebám konzumenta, který si chce chránit svoje zdraví. Podle vodárenských společností bylo k roku 1991 zásobeno trvale vyhovující vodou  v ČR méně než polovina obyvatelstva. Na vině jsou mj. právě sloučeniny chloru, zvýšená hladina dusičnanů a kontrola vody na úpravnách nikoliv až na výstupech ze sítí, tedy u nás doma. Praxe je taková, že „oficiální místa“ často tvrdí, že voda může zapáchat, ale vyhovuje normě. Nenechme se chlácholit těmito slovy a věřme svému čichu, chuti a zdravému selskému rozumu. Nelze se divit, že každý dobře informovaný a uvážlivý člověk bude ve výběru pitné vody opatrný a pravděpodobně bude usilovat o některý další dostupný způsob její úpravy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

davidno - automaty na vodu

Voda je velmi zajímavé téma. Sám doporučuji pít zejména vodu pramenitou z barelů... https://www.crystalis.cz/25-automaty-na-vodu

Jiří Ing. Šneidr - Drobné nepřesnosti

Drobné nepřesnosti článek dle mého mínění neznehodnocují, ani pisatele nedegradují. Pouze hnidopich by mohl něco takového napsat, aniž by vyjádřil obdiv k množství užitečných, zajímavých a pozoruhodných informací o této životodárné tekutině.

Mineralizace vody je důležitá veličina, které bychom měli věnovat pozornost. Optimální mineralizace vody ke každodennímu pití by měla činit cca 150 až 500 mg rozpustných solí v litru. Je to mineralizace běžné povrchové vody, kterou nejen člověk, ale i všechny jeho předchozí vývojové formy v největší míře přijímaly, vyvíjely se na ní. Je to mineralizace, která je pro nás přirozená. Voda z veřejné vodovodní sítě v převážné většině tuto podmínku splňuje, je tedy pro člověka nejlepší. Tato voda má ovšem jisté nezanedbatelné "vady na kráse". Je mnohdy kontaminovaná mnoha cizorodými látkami, které mimo jiné vznikají i při chemickém desinfikování (např. chlorací) a často obsahuje i dusičnany.
Tyto zmíněné nedostatky lze jednoduše napravit dodatečnou úpravou vody z veřejné vodovodní sítě a to tzv. filtrem s aktivním uhlím. Ten jediný nemění původní mineralizaci vody na rozdíl od tzv. filtrů na principu reverzní osmózy.
Minerální vody se vyznačují vysokou mineralizací. Od hodnot cca 1 000 mg/l (např. v minulosti distribuovaná běloveská Ida) do hodnot až cca 10 000 mg/l (např. luhačovická Vincentka). Tento "nedostatek" lze snadno vyřešit ředěním nízkomineralizovanou vodou (např. novohradská Dobrá voda, či jiné stolní vody čerpané z hlubinných vrtů s žulovým podloží), či uměle demineralizovanou vodou z filtru na principu reverzní osmózy.

Dr. Jaroslav Nedvěd - Chyby v článku

S článkem souhlasím, ale jsou v něm chyby, které zpochybňují odbornost pisatelů:
- Voda není jedinou látkou, která zvětšuje svůj objem při tuhnutí, podobný efekt pozorujeme i u litiny a dalších látek.
- Rozdíly mezi minerálkou a pramenitou vodou může být nezřetelný. Každá pramenitá voda obsahuje rozpuštěné minerály a je tedy slabou minerálkou.

Tomek - odpověď

Souhlas. Obecně vtato. Minerálky jsou lékem a měly by se pít jen několik týdnů v roce. Lidské těli potřebuje především čistou pitnou vodu. Té pijeme vesměs málo.

hana tomášová - mineralka?

Voda je dobrá, i z vodovodu. Co myslíte, může se pít minerálka denně? Já mám zkušenost cca dva roky s pitím minerálky- neslazené, a níjak mi to neublížilo. Konkrétně s ondrášovkou. Aspoň píšou, že není přehnaně mineralizovaná, takže i to by mělo být kritérium.