Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní kurs Potravinové medicíny

Texty a popisky prezentace Institutu buněčné medicíny Dr. Matthiase Ratha v Kalifornii. Program MOSS je v souladu s jejich posledními vědeckými výzkumy. Vzhledem k velkému objemu dat je zde možné uvést pouze text bez obrázků.

Co bychom měli vědět o mikrovýživových látkách a o práci Institutu buněčné medicíny a jeho Nadace zdraví

1. Nemoci vznikají na úrovni buněk

2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější příčinou orgánových poruch a nemocí

3. Vitamíny a mikrovýživové látky pro buňky jsou důležitými nositeli bioenergie

4. Nedostatek buněčných výživových látek je hlavní příčinou srdečních a cévních onemocnění, rakoviny a jiných civilizačních nemocí

První stupeň kurzu se zabývá:

1. Příčinami nemocí vznikajících na úrovni buněk

2. Nedostatkem bioenergie v buňkách-nejčastější příčina orgánových poruch a nemocí

3. Důležitými nositeli bioenergie pro buňky-vitamíny a výživové látky

4. Nedostatkem buněčných mikrovýživových látek jako hlavní příčinou srdečních a cévních onemocnění, rakoviny a jiných civilizačních nemocí

5. Významem mikrovýživových látek pro buněčné zdraví.

6. Buněčnou medicínou a na ní postavené Potravinovou medicínouSPCN, která se stává základním kamenem péče o zdraví pro budoucnost. Je hlavním pilířem boje současné vědy proti civilizačním nemocem.

7. Snahami farmaceutického průmyslu, tyto vědomosti co nejdéle zatajil. Pro nás je především dobré vědět, jak můžeme těmito vědomostmi pomoci sobě i ostatním.

 

Obsah kurzu

• Základy buněčné medicíny

• Buněčná medicína a kardiovaskulární onemocnění

• Buněčná medicína a rakovina

• Cukrovka

• Buněčná medicína a AIDS

• Farmaceutický obchod s nemocemi

• Hledáme takové lidi, jako jste Vy

 

Motto Nadace pro ochranu zdraví: „Nemoc nesmí být prostředkem pro obchod!“ Všechny zisky putují do Nadace ochrany zdraví Dr.Ratha. "Na světě jsme jednou z mála organizací působících přímo ve zdravotnictví, kde všechny zisky putují výlučně na výzkum buněčné medicíny".

 

Krátce z historie Výzkumného ústavu Buněčné medicíny Dr. Ratha

První, kdo stanovil již v roce 1895 poučku, že příčiny nemocí je třeba hledat na úrovni buněk, byl německý vědec Rudolf Wirchow, označovaný dodnes za velikána lékařské vědy. Tehdy však ještě nebyl schopen rozeznat, že hlavním důvodem nedostatečné funkce buněk spočívá v jejich výživě. Jeho dílo dále rozpracoval nositel dvou Nobelových cen biochemik Linus Pauling. Jeho výzkum již dokázal vracet buňkám normální funkci ortomolekulárními mikrovýživovými složkami a poukazoval na jejich malé zastoupení v běžné potravě. Tehdy však šlo hlavně o jejich navyšování. Když Pauling dostal po šedesátce rakovinu prostaty, začal užívat gramová množství vitamínu C denně. Zemřel až v 94 letech na přirozené opotřebení organizmu. Dr. Matthias Rath byl osobním přítelem a pokračovatelem výzkumu prof. Paulinga. Je zakladatelem buněčné medicíny, vede Institut buněčné medicíny v Kalifornii. Jeho Výzkumný ústav vede světový rozvoj buněčné medicíny v boji proti civilizačním nemocem. Buněčná medicína přináší nové vědomosti o významu vitamínů z biologie a chemie do medicíny. Vědecké uznání Institutu buněčné medicíny Dr. Ratha a jeho vědeckého týmu podpořilo význam tohoto nového výzkumného trendu moderní medicíny jako správný směr boje proti civilizačním nemocem. Nové zkušenosti z výzkumu jiných vědců ve světě a dalších výzkumných týmů dále potvrzují a upevňují poznatky Buněčné medicíny. Dr. Matthias Rath je přední světovou osobností v boji proti obchodu s nemocemi.  

Základy Buněčné medicíny

Nemoci vznikají na úrovni buněk. Základem zdravého života je zdravý životní styl a zdravá výživa. O lidském zdraví či nemoci rozhoduje stav miliónů buněk, ze kterých se skládají naše orgány a celé tělo: krevní buňky, vazivové buňky, nervové buňky, svalové buňky jaterní buňky. Každá buňka se dá přirovnat k malému městu: 

• buněčná membrána - ke hradbám a branám

• Golgiho aparát - k výkonným složkám, k továrně

• Buněčné jádro - k radnici a knihovně, kde je uložena komplexní dokumentace v rozsahu asi 1000 slovníků o 1000 stranách (genom)

• Mitochondrie - k elektrárně

Čím se udržuje život

Základní podmínky života: kyslík, voda, potrava

Z čeho se skládá potrava:

Makrovýživové látky: bílkoviny, cukry, tuky. Pohonné hmoty pro buněčnou látkovou výměnu. Když mu chybí, tělo si o ně řekne. V potravě jich máme nadbytek.

Mikrovýživové látky (buněčné výživové látky, mikroprvky): vitamíny, minerální látky, stopové prvky, aminokyseliny, jiné přírodní látky jako např. skupina polyfenolů v zeleném čaji. V běžné potravě jich máme nedostatek. Buněčné výživové látky jsou potřebné pro mnoho biochemických reakcí. Jsou nezbytné pro uvolňování energie z makroprvků v buňkách. Bioenergie pro látkovou výměnu se vyrábí v mitochondriích. Buněčné výživové látky jsou proto životně důležité pro náš metabolismus. Bez mikroprvků by život nebyl možný, protože bez nich buňky nemohou fungovat, nemohou vyrábět energii. Chronický nedostatek těchto látek je nejčastějším základem snížené imunity buněk a hlavní příčinou civilizačních nemocí, jako jsou srdeční infarkt a rakovina. O nedostatku buněčných výživových látek se nedovíme. Tělo si o ně neumí říci jako u hladu nebo u žízně. Zpočátku, někdy až za desítky let, se jejich nedostatek neprojevuje žádnými symptomy. Pečlivou prevencí, kdy tyto látky tělu dodáváme, se můžeme účinněji ochránit před nemocemi.

 

Co je synergie?

Je to oboustranná vzájemnost, pozitivní ovlivňování, vzájemné působení a doplňování. Pro synergii má rozhodující význam optimální kombinace buněčných výživových látek. Buněčná medicína je založena na skutečnosti, že všechny důležité tělesné funkce jsou podmíněné přítomností potřebných množství ve správných poměrech a množstvích buněčných výživových látek. Jejich význam umocňují zejména vzájemné kombinace. Náš organismus nepotřebuje jednotlivé vysoké dávky vitamínů, či jiných makro a mikroprvků, ale specifické poměry, kombinace těchto buněčných výživových složek. Teprve správnou kombinací a poměrem těchto látek lze v organismu dosáhnout synergického efektu, což je základ optimální funkce buněčné činnosti. Celkový účinek jednotlivých složek se potom nesčítá, ale násobí. Jednoduše řečeno, celek lze vylepšit správným výběrem složek. Synergie hraje natolik důležitou roli, že jí věnujeme samostatnou záložku.

Nobelova cena za vitamín C byla udělena v r.  1937, už před více než 70 lety prof. Albertu Szent-Györgymu za výjimečný objev mnoha funkcí vitamínu C. Vitamín C má významnou roli pro udržení zdravé látkové výměny buněk. Mezi léty 1928 až 1965 bylo uděleno 9 Nobelových cen za objevy vitamínů a jejich významu pro zdraví člověka.

Buněčná medicína a kardiovaskulární onemocnění. Jak vzniká arterioskleróza, srdeční infarkt, mozková příhoda

Proč není vysoká hladina cholesterolu původní příčinou arteriosklerózy? Výzkum ukazuje na pravý důvod: chronický nedostatek vitamínů pro výstelkové buňky stěn artérie. Chronický nedostatek vitamínu C a dalších buněčných výživových látek v cévách, způsobuje jejich tvrdnutí, kornatění. Arteriosklerotické ukládání je přirozený obranný mechanismus opravy organismu, jímž naše tělo provizorně záplatuje a stabilizuje stěny cév. Optimální přísun vitamínu C a ostatních buněčných výživových látek udržuje buňky cévních stěn optimálně funkčními. Cévní stěny jsou pružné a brání vzniku arteriosklerózy. Kornatění cév je raná forma kurdějí. Kurděje v pokročilém stádiu mohou zapříčinit smrt v důsledku masivního krvácení prosakujícího popraskanými cévami. Optimální přísun vitamínu C vede k optimální tvorbě kolagenu, který je základem stabilní stěny cév, bránící vzniku arteriosklerotických usazenin. Naše potrava obsahuje jen tolik vitamínu C, že se kurděje viditelně neprojeví. Bohužel jen málokdo má takový přísun vitamínu C z potravy, které by bylo dostatečné pro udržení zdraví cév. Výsledkem jsou miliony trhlin a poranění na vnitřní straně tepny, kde následně narůstají usazeniny. Úplné vyčerpání zásob vitamínu C, jako u námořníků vede k nedostatku kolagenu a tím k rozpadu vazivové tkáně v těle a v cévách. Lidé na kurděje umírají po několika měsících na následky vykrvácení vlivem praskání stěn v tepnách. V těchto případech náš mozek vysílá varovný signál pro játra, která mají na starosti produkci cholesterolu a jiných opravných látek, aby jimi mohly opravit praskliny. Konzumace jídel s nízkým obsahem cholesterolu (např. margariny) tuto produkci proto nemůže zastavit! Léky na snížení cholesterolu situaci neřeší, pouze nabourávají přirozenou funkci jater, která cholesterol pak přestávají vyrábět. Pokud buňky i nadále nedostávají potřebné palivo, nastupuje velmi rizikový stupeň onemocnění srdce a cév. Vyvíjí se arterioskleróza. Její pravá příčina je v oslabení pružnosti stěny cév kvůli nedostatku buněčných výživových látek.

Konec dogmatu o cholesterolu

16. ledna 2008 utrpěl světový obraz vytvořený o cholesterolu další tvrdý úder. List New York Times informoval veřejnost o klinické studii, kde se testoval cholesterol u 700 pacientů. Výsledky byly otřesné. U pacientů, kteří užívali preparát STATINE, docházelo ke skoro dvojnásobně rychlejšímu ukládání nánosů v koronárních tepnách. Tuto alarmující skutečnost před veřejností farmaceutické koncerny zamlčovaly déle než rok, i když tento preparát užívalo skoro 5 miliónů lidí. S tím souvisí 3 otázky kardiologie nevysvětlené do dnešního dne :

1. Proč onemocníme na arteriosklerózu tepen a nikoli na sklerózu žil?

2. Proč dostáváme srdeční infarkt, nikoli nosní nebo ušní?

3. Proč právě lidé, když zvířata srdeční infarkt neznají?

Proč nedostaneme sklerózu žil. Arterioskleróza je hlavní příčinou poruch krevního oběhu. Přitom se obvykle nevyskytuje kornatění žil. Kornatění tepen je hlavní příčina smrti. Kornatění žil není známo. To je logické vysvětlení toho, že cholesterol nikdy není původní příčinou srdečního infarktu.

Proč nedostáváme nosní infarkt. Proč postihuje infarkt koronární artérii srdce a jen zřídkakdy jiné tělesné orgány? Proč známe srdeční infarkt a neznáme ušní či nosní infarkt? Základem pro vznik srdečního infarktu je souhra dvou faktorů:

1. Oslabení stěn artérie. Nedostatek buněčných výživových látek, které vede k zeslabení cév.

2. Mechanické namáhání. Srdce bije denně více než 100000krát. Kvůli této stálé činnosti je úsek 30-ti cm koronární artérie nejvíce zatíženou částí celého cévního oběhového systému.

Proč zvířata neznají srdeční infarkt.

Faktem je, že u žádného druhu zvířat v přírodě (mimo několika výjimek - křeček, jeden lidoop a netopýr) se kornatění tepen nevyvine. Objasnění této příčiny by mohlo být důležitým poznatkem, využitelným při léčbě lidí. Většina zvířat nezná srdeční infarkt, protože na rozdíl od lidí jejich tělo dokáže produkovat vitamín C. (Učebnice: Zvěrolékařství, Prof. H.A. Smith a Prof. T. C. Jones). Přestože hodnoty cholesterolu v jejich krvi kolísají od 400 do 600 mg/dl (např. medvědi a další zvířata, která v zimě spí), infarkt nedostanou. U nich stěny artérií významně chrání vlastní vitamín C.

Pokud by byly vysoké dávky vitamínu C pro organismus škodlivé, jak tvrdí farmaceutické studie, většina živočišných druhů by už zákonitě musela vyhynout.

 

Buněčná medicína a srdeční nedostatečnost

Vědecké poznatky buněčné medicíny o srdeční nedostatečnosti. Nedostatek vitamínů a buněčných výživových látek buněk srdečního svalu musí být nahrazen jejich optimálním přísunem, jinak hrozí slabé stahování a roztahování miliónů buněk srdečního svalu, srdeční slabost (dýchavičnost, astma, otoky, celkově oslabená výkonnost). Následkem je zmenšený výkon srdečního svalu. Srdce je motorem našeho organismu. Musí být podobně jako motor auta dostatečně zásobené buněčným palivem, energií, kterou uvolňují vitamíny a buněčné výživové látky z makrovýživy (cukry, tuky a bílkoviny). Tyto látky jsou nejdůležitějším palivem i pro buňky srdečního svalu. V roce 1929 získali holandští lékaři Christiaan Eijkmann a Frederik Hopkins Nobelovu cenu za objev vitamínu B1 a za odhalení jeho významu proti onemocnění Beri Beri. Jedním z nejdůležitějších symptomů této nemoci je srdeční nedostatečnost.

Tato léčebná metoda srdeční nedostatečnosti je známa již 3 století. Zatajování příčin srdeční nedostatečnosti zaplatilo mnoho milionů pacientů svým životem. V tradiční medicíně má bohužel srdeční nedostatečnost pesimistickou prognózu. 5 let po jejím diagnostikování přežije jen 50 % pacientů. Poslední šancí bývá transplantace srdce. 

Buněčná medicína a poruchy srdečního rytmu

Nedostatek vitamínů a dalších buněčných výživových látek vede k nedostatečné funkci buněk srdečního svalu vysílajících elektrické impulsy, k poruchám projevu elektrických impulsů. Optimální přísun buněčných výživových látek doplňuje, pomáhá, zabraňuje, koriguje, poruchy rytmu. Pravidelný přísun buněčných výživových látek má rozhodující vliv na optimální zásobení buněk srdečního svalu bioenergií, čímž se zajišťuje prevence arytmie.  

Výsledky této studie jsou obzvláště pozoruhodné tím, že dosud se žádným farmaceutickým přípravkem nebylo dosaženo porovnatelných výsledků.

 

Buněčná medicína a vysoký krevní tlak

Hlavní příčina vysokého krevního tlaku spočívá v chronickém nedostatku vitamínů a buněčných výživových látek v miliónech buněk cévní stěny. Tento nedostatek vede ke zvýšenému napětí (kontrakci) a tvrdnutí cév. Tvrdnutí jednak nedovoluje roztahování cév na požadovaný původní průměr a navíc způsobuje praskliny při roztahování a stahování. Průměr artérií se tak zmenší a tlak v nich stoupá. Buněčné výživové látky snižují napětí ve stěnách cév, volnějším roztahováním se rozšiřuje průměr cév a tím dochází také ke snižování tlaku. Dostatek vitamínů ve stěnách artérií doplňuje, brání zatvrdnutí jejich stěn

 

Buněčná medicína a cukrovka

Klíčová role vitamínu C při cukrovce.

Další formou onemocnění srdce a cév, při kterých sehrává buněčná medicína rozhodující roli je cukrovka a s ní spojené poruchy prokrvení. Chronický nedostatek buněčných výživových látek má rozhodující vliv na vznik cukrovky II. typu, která se projevuje v dospělosti. Stěny cév se stanou křehkými a lámavými. Buňky se ucpávají glukózou a přestávají plnit svoji funkci, protože jejich vstupy nerozeznají molekuly glukózy od vitamínu C, které jsou si velmi podobné. Při nedostatku vitamínu C, proto vzniká nadbytek glukózy, která se usazuje na stěnách cév. Současně s tím buňky slinivky břišní produkují méně inzulínu.

Proč je cukrovka obzvláště zákeřnou chorobou metabolismu? Protože způsobuje gangrény, selhání ledvin, slepotu, infarkty, mozkové příhody (mrtvice). Když diabetik nedostává dostatečné množství buněčných výživových látek, dochází dříve, či později ke komplikacím. Předurčujícím stavem je zhoršení úrovně mikrocirkulace v jednotlivých orgánech. Při infarktu a mrtvici se mohou u cukrovky ucpat i ostatní cévy. Ucpání očních cév vede až ke slepotě, v ledvinách vede k jejich selhání a potřebě dialýzy a u nohou k obávané gangréně a následné amputaci. Buněčná medicína může v mnohých případech účinně pomoci. Základem je pochopení cukrovky na úrovni buněk. U diabetiků vede podobnost molekul glukózy a vitamínu C k záměnám látkové výměny.

 

Buněčná medicína a rakovina

Jen v samotném Německu zemře každoročně více než 200 000 mužů a žen na rakovinu. To odpovídá počtu obyvatel takových velkých měst jako jsou Münster, Augsburg, Halle Braunschweig, Aachen, Magdeburg, Rostock, atd. nebo např. Plzeň, či Ostrava. Skoro čtvrt milionu lidí se v Německu stává obětí farmaceutického obchodu s rakovinou – přestože se rakovině dá předejít! Za posledních 30 let se utratilo víc než 300 miliard EUR na farmaceutický výzkum rakoviny – z peněz farmaceutických firem a daňových poplatníků, aniž by se našla účinná terapie. Bilance farmaceutického výzkumu je odstrašující. Farmaceutický průmysl zaměstnává více než 55 000 výzkumníků, kteří už desetiletí hledají účinný přípravek proti rakovině. Věděli jste, že v tomto oboru byly uděleny mnohé Nobelovy ceny a přesto se rakovinová onemocnění šíří stále víc? Průmysl rakoviny vydělává miliardy. Věděli jste, že poslední měsíce života pacienta trpícího rakovinou jsou druhým největším trhem farmaceutického průmyslu? Tento miliardový trh zahrnuje chemosubstance, analgetika, kortizon a jiné farmaceutické preparáty, které způsobují závažné vedlejší účinky. Farmaceutický průmysl neprojevuje zájem o vyléčení rakoviny, protože mu udržování rakovinové epidemie přináší každoročně obrovské zisky.

Rakovina už není přímým odsouzením ke smrti ! Negarantuje však 100 % vyléčení, hlavně pokud:

• nemoc dosáhla pokročilého, nevratného stádia

• imunitní systém je poškozen chemoterapií

Výsledky výzkumů Institutu buněčné medicíny jednoznačně dokazují, že se množení všech druhů rakovinných buněk dá zabránit a pomocí buněčných výživových látek úplně zastavit.

 

Jak se rozšiřují rakovinné buňky

Rakovinové buňky produkují biologicky narušený kolagen odbourávající enzym – kolagenázu, pomocí které ničí, tráví okolní pojivová kolagenová vlákna, která obepínají každou buňku. Tak si rakovinové buňky klestí cestu, rozmnožují se a šíří. Podobně jako expedice do pralesa, která si pomocí mačet razí cestu vpřed. Čím více enzymů jednoho rakovinného druhu se vyprodukuje, tím zhoubnější je rakovina a tím menší jsou šance pacienta na vyléčení.

Jak se rozšiřuje rakovina v organismu

Zhoubné napadání kolagenu kolagenózou je rozhodující při šíření rakoviny při vytváření metastáz v jiných orgánech. Pomocí kolagenáz narušujících kolagen se rakovinové buňky z tepny „prokoušou“ a proniknou do buněk sousedních orgánů. Lysin zabraňuje rozkladu pojivové tkáně, vitamín C podporuje budování nové tkáně. Ani jednu z obou molekul si náš organismus neumí sám vyprodukovat.

Jak blokují buněčné výživové látky rakovinné buňky

Především vitamín C, přírodní aminokyseliny lysin, prolin a polyfenoly zeleného čaje, jsou schopné blokovat vznik enzymu kolagenázy v rakovinových buňkách. Rozšíření onemocnění rakovinou závisí především na stupni poškození okolní pojivové tkáně a kolagenu. Blokádou kolagenáz můžeme předejít dalšímu šíření rakovinných buněk. Prvním předpokladem v boji proti rakovině je optimální zabezpečení přísunu vitamínu C, lysinu a dalších životně důležitých prvků buněčných výživových látek na základě objevů Dr. Ratha

 

Úmrtí způsobená vedlejšími účinky léků.

Zarážející Každoročně jen v Německu onemocní skoro půl milionu pacientů na vedlejší účinky léků. Na tyto vedlejší účinky umírá více než 50 000 lidí. Čísla umírajících na vedlejší účinky léků převyšuji jen tři nemoci: infarkt, rakovina a mozková příhoda (mrtvice). Farmaceutický průmysl, který stále vyžaduje své pevné místo v ochraně zdraví, je ve skutečnosti zodpovědný za 4. nejčetnější smrtelnou epidemii způsobenou vedlejšími účinky léků.

 

Největší překážka

Obchod se zdravím. Zdraví nám nikdo nebude chtít darovat. Proto musíme o svá práva na zdraví bojovat. Lékaři chtějí většinou jen naše dobro. Nenechme si ho vzít.

Pokud Vás tyto informace nějak oslovily…

Tento základní kurz buněčné medicíny je prvním krokem k získání základních informací o významu buněčných výživových látek v procesu ochrany zdraví. Pokud cítíte potřebu rozšíření Vašich vědomostí, nabízíme Vám možnost účasti na našich dalších vzdělávacích programech:

• Nadstavbový kurz buněčné medicíny

(časový rámec: 12 hodin)

• Poradce pro buněčnou medicínu

(časový rámec: 4 etapy) 5 dní dálkový kurz

Sídlo naší Nadace pro ochranu zdraví

ve Wittenburgu

Další informace získáte :

Dr. Rath Gesundheits-Allianz -Informations-Service

Postbus

NL-6400 AR Heerlen

Tel.: 0031-457-111 222

Fax: 0031-457-111 229

E-Mail: info@rath-eduserv.com

Internet:

www.dr-rath-gesundheitsallianz.org

www.dr-rath-research.org (Forschung)

www.dr-rath-foundation.org (Gesundheitspolitik)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ludmila Szurmanová - Dotaz

Mám zájem o další vzdělávací programy.Jakým způsobem se k těmto informacím mohu dostat?Děkují. můj email Ludszurman@atlas.cz