Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výživová synergie Institutu Buněčné Medicíny Kalifornie

Proč zvířata nemohou dostat infarkt a lidé ano? Čtěte dál

Synergie buněčné výživy (komentovaný překlad SPCN brožury Dr. Matthias Rath „Cellular Nutrient Synergy in Health“ 2008)

Sdružení prevence civilizačních nemocí SPCN velmi vítá výzkum Institutu Dr. Ratha. Stanovisko k brožuře je vesměs souhlasné. Toto je její volný překlad průběžně komentovaný v textu.

I. Úvod

Synergie je zajímavé slovo – jaksi zdomácnělé, a přesto neobyčejné. Není to slovo běžné v každodenní mluvě. Avšak podstata synergie ovládá mnoho důležitých stránek života. Kam se podíváte, tam se projevuje synergie …, počínaje biochemií našich buněk až po mnoho každodenních činností.

         Stopa synergie je patrná kdekoliv v biochemii a fyziologii lidského těla. Od nejzákladnějších (bazálních) biochemických pochodů přes synchronizované fungování našich orgánových systémů nás synergie převádí z jakéhosi vaku chemikálií do lidského bytí.

 

II. Mikrovýživa je základním prvkem zdraví. Proč je ignorována?

Zdraví závisí na optimální funkci miliard buněk orgánů a těla jako celku. Pro všechny tyto funkce buňky potřebují mikrovýživové složky jako vitamíny, minerály, stopové prvky, enzymy, aminokyseliny aj. Dlouhodobý nedostatek těchto látek (nutrientů) nebo porušení jejich rovnováhy může způsobit poruchu buněčné činnosti, což vede k selhání orgánů a mnoha zdravotním problémům.

         Zásadní vliv výživy na zdraví byl rozpoznán téměř před sto lety a byl popsán v mnoha příručkách a knihách o biochemii a výživě. Do praxe současné medicíny však nevstoupil. Lékařské příručky doporučovaly denní příjem vitamínů pro udržování zdraví již v padesátých a šedesátých letech minulého století. Pozdější vydání však toto téma vypouštěla nebo zpochybňovala důležitost vitamínových doplňků pro zdraví. Je stále mnoho lékařů, kteří si neuvědomují, že na rozdíl od většiny zvířat si člověk neumí vytvářet vitamín C. Neschopnost našeho organizmu vlastní tvorby vitaminu C kombinovaná s nedostatečným příjmem dalších mikroživin, nás činí neschopnými vzdorovat kardiovaskulárním chorobám, cukrovce, rakovině, mentálním poruchám a mnohým dalším zdravotním problémům. Protože tisíce lékařů nemají dostatečné poznatky o stěžejní roli tohoto zdravotnického faktu, je mnoho životů zbytečně ohroženo nemocemi. Naneštěstí došlo k vypuštění těchto životně důležitých informací o výživě pro udržení zdraví ze zdravotnického vzdělávání. To je v souladu s agresivním prosazováním farmaceuticky orientované medicíny, jejíž finanční motivace vytlačuje přirozenou léčbu potravou. Vitamíny a další základní živiny důležité pro život nejsou patentovatelné a tudíž neposkytují značné zisky jako chemické látky používané ve všech farmaceutických léčivech. Komentář SPCN. Znáte nějaký zdravý lék?

         Dnešní objevy přinášené buněčnou medicínou v oblasti přirozeného zlepšování zdraví, vyzkoušené miliony lidí, volají po upřednostňování zdraví, nikoliv po zisku. Tato změna nebude lehká. Farmaceutický průmysl s bilionovými dolarovými zisky z nemocí si kupuje vliv politiků, médií a medicínských institucí. Vítězné tažení našeho zdraví by měla začít odstraněním zdi oddělující přírodní medicínské metody od lékařství. Dr. Rath Research Institute in California, používá termín „Buněčná medicína“. Ta rozšiřuje medicínské poznání a umožňuje výhodné aplikace přírodních věd do podpory zdraví a účinné léčby nemocí. Vítězství našeho zdraví začíná osvětou a porozuměním funkcí našeho těla a otázce, proč je tak důležitý denní příjem vitamínů a dalších mikroživin jako základ uchování zdraví.

         Komentář SPCN. SPCN používá termín Potravinová medicína jako vyšší stupeň Buněčné medicíny. To má navíc čtyři výhody. Všechny ozdravné potraviny SPCN mají vždy úplný základní komplex mikroživin, obsahují čtyři kmeny bakterií mléčného kvašení a vlákniny, jsou uloženy do živého prostředí a mají práškovou formu. Tabletovaná forma sebou vždy nese nějaký nadbytečný balast. Přístup SPCN ke zdraví je tak v souladu s výzkumem prováděným Institutem Dr. Matthiase Ratha. Hlavním cílem buněčné medicíny je optimalizace buněčné látkové výměny a zpětné ovlivňování rovnováhy živin synergií. Otevírají se tak nové příležitosti k udržení optimálního zdraví přirozenou cestou. Musí však být splněna podmínka správné aplikace zákonů výživové synergie. Západní medicína rozeznává čtyři zdroje bioenergie: kyslík, vodu, makroživiny (cukry, bílkoviny, tuky) a mikroživiny (vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny, enzymy).

Komentář SPCN. Příčiny nedostatku výživových látek v organizmu jsou podle jiných pubikací Institutu buněčné medicíny nejméně tři.

1) Zacházení s potravou (vliv životního prostředí, průmyslové zpracování, vaření, skladování).

2) Urychlený rozklad výživových látek (kouření, stres, alkohol, jedy, léky)

3) Zvýšená spotřeba (kouření, těhotenství, stáří, sport, nemoci).

Nedostatek vitamínů a dalších mikroživin je zrádný, protože se o něj náš organizmus neumí hlásit jako u hladu nebo žízně.

 

III. Co je synergie výživy?

Většina současných snah o zdraví pomocí doplňků stravy je založena na jednotlivých výživových složkách nebo na jejich vysokých dávkách (megadávky). Dnes jsou stále ještě vyvíjeny multivitamínové formule bez skutečného porozumění fyzikálním systémům organizmu.

         Nový vědecky podložený koncept buněčné prevence a výživové synergie se od těchto přístupů ke zdraví liší. Výživové synergie lze dosáhnout nikoliv vysokými dávkami jednotlivých složek, ale jejich speciálním výběrem a vzájemnou kombinací tak, aby se dosáhlo co nejvyššího účinku. Tak lze docílit nejefektivnější ochranu zdraví.

         Nejprve se podívejme na výživovou synergii z pohledu biochemie. To nám umožní hlouběji proniknout do užitečnosti kombinací výživových prvků v metabolických pochodech našeho organizmu. Poté si všimneme některých výsledků vědeckého výzkumu v buněčné medicíně, které potvrzují, že největšího užitku se dosahuje aplikací vhodných synergických kombinací. Komentář SPCN. To je cesta, kterou se ubírá též program MOSS SPCN (viz rubrika MOSS).

Buňky našeho těla pracují v synergii

Naše tělo se skládá přibližně ze 60 trilionů buněk. Všechny pracují v dokonalé synergii. Tvoří tkáně, orgány, celý organizmus. Každá buňka zpracovává živiny, které jíme v potravě a přetváří je na energii potřebnou pro udržování života množstvím biochemických reakcí provázaných mezi sebou, které se souhrnně nazývají metabolizmus. Organizmus obsahuje mnoho metabolických cest. Všechny pracují podle biologického zákona synergie a jsou mezi sebou navzájem propojeny. Podívejme se na několik příkladů synergie v našem těle.

Všechny metabolické pochody uvnitř buňky jsou funkčně propojené

Tuky, proteiny, sacharidy jsou energetické zdroje pro buňky. Tyto „suroviny“ se postupně štěpí na energii potřebnou pro další správnou činnost buněk. Buněčná energie se také využívá na tvorbu metabolitů aminokyselin, mastných kyselin, hormonů a různých specializovaných bílkovin, které vytváří buněčné struktury. Pomáhají předávat biologické zprávy mezi buňkami a tělesnými orgány, zabezpečují tělesnou celistvost a stabilitu a posilují obranyschopnost organizmu.

Synergie pomáhá zpětně využívat výživové složky

Organizmus nakládá s výživou tak účinně, jak je to jen možné. Tato stránka synergie šetří energii a pomáhá zajišťovat přísun rozhodujících živin tak, a kdy je to potřeba. Například, naše buňky mohou regenerovat antioxidační molekuly poté, co byly posíleny jejich antioxidační funkce. Vitamín C, E, glutathion, společně s niacinem a lipoovou kyselinou vytváří antioxidační záchytnou síť: vitamín C je opětovně použit pomocí glutationu k regeneraci vitamínu E. Recyklaci glutationu zase umocňuje niacin (vitamin B3) a dihydrolipoát (forma lipoové kyseliny). Propojení recyklace každé antioxidační molekuly umožňuje organizmu využívat jeho zásoby ekonomicky.

Metabolizmus sacharidů si žádá výživový komplex

V metabolickém procesu buňky transformují glukózu ze škrobu pečiva, obilovin, či brambor na biologickou energii. Tato transformace se děje v několika krocích, z nichž každý potřebuje určité specifické živiny včetně všech B vitamínů a několika aminokyselin. Každá z těchto jednotlivých živin musí být přítomna ve správném množství a poměrech, aby tělo mohlo plně využít živiny z potravy a přeměnit je na energii. Zde máme příklad, proč výživáři obecně doporučují komplex vitamínů B.

 

IV. Jak pracuje výživová synergie

Pro maximální efekt je nutné vybrat vhodné kombinace živin a jejich správný vzájemný poměr. Náš organizmus je mnohonásobně složitější než jakýkoliv známý stroj a stále mu kompletně nerozumíme. Tělo recykluje, regeneruje, užívá a znovu využívá všechno co je možné. Nic nepřichází nazmar. Toto velkolepé schéma je však jen jednou stránkou synergie, protože celková úroveň účinnosti je větší, než bychom očekávali. Když nastane synergie, platí, že

1+1 >>2    !

Znázorněme si výsledky vědeckého výzkumu na příkladu značného vlivu snížení množství rakovinových buněk kombinací různých výživových složek. Při samostatném použití vitamínu C a výtažků zeleného čaje došlo ke snížení výskytu rakovinových buněk v aktuálním nádoru o 26%. Směs aminokyselin neměla žádný vliv. Po smísení aminokyselin s extraktem zeleného čaje nastala synergie a snížení výskytu rakovinových buněk bylo ve srovnání s individuálním nasazením nutrientů o 49% lepší. Když se však použily všechny nutrienty v synergické kombinaci, výživová synergie dosahovala snížení výskytu rakovinových buněk o 88%! Synergií výživových složek je tedy možné dostat rakovinu pod kontrolu, protože zastavuje invazi rakovinových buněk. Práce Dr. Matthias Rath „Plasmine – inducted proteolysis and use of lysin and lysin analogs“ určuje směr dalšího výzkumu cíleného na zapouzdření tumoru a zastavení metastáz. Odolná pojivová tkáň je předpokladem zastavení invaze rakovinových buněk do dalších orgánů (metastází). Toho je možné dosáhnout biologickou synergií mezi vitamínem C a aminokyselinou lysinem. To je přírodní inhibitor enzymatické destrukce pojivové tkáně a jeho integrální součásti kolagenu, který v synergii s vitamínem C optimalizuje produkci a strukturu pojivové tkáně, která pak lépe brání pronikání rakovinových buněk do dalších orgánů.

         Rozšíření tohoto výzkumu prokázalo synergii lysinu a vitamínu C v zastavení invaze rakovinových buněk tkání zesílené kombinací s dalšími živinami. Tento výživový soubor může zastavit pronikání rakovinových buněk podáváním v menších dávkách, než při individuálním použití jednotlivých živin.

Z toho je vidět jak účinné je synergické působení komplexu složek, aniž by bylo nutné nasazovat jejich zvýšené dávky. Komentář SPCN. Více viz rubrika Vědecká podpora MOSS a záložka Kurz Potravinové medicínySPCN.

Výživová synergie může ovlivňovat mnoho metabolických pochodů najednou.

Účinek výživové synergie spočívá v její schopnosti „zasahovat více cílů jednou střelou“. Podívejme se, jak to může být použito na úrovni buněk a orgánů.

Vraťme se zpět k příkladu s rakovinou. Rakovinové buňky je těžké zastavit, protože k napadení těla využívají čtyř základních mechanizmů. Množí se konzistentně, jsou nesmrtelné, mohou napadat další orgány a podporují růst nových cév pro zásobení tumoru krví.

         Chemoterapie a další protirakovinové léky jsou extrémně toxické jedy, jejichž základní funkcí je zabít rakovinové buňky. Bohužel při tom také zabíjejí buňky imunitního systému. Navíc, chemoterapie nemůže předejít napadání rakovinových buněk dalších orgánů – metastázám. Rakovinové buňky se tak mohou stále šířit dále do organizmu. Není divu, že tímto postupem zůstává rakovina často nevyléčena.

         Namísto otravy celého organizmu při zabíjení rakovinových buněk používáme výživovou synergii schopnou ovlivnit metabolizmus tak, že několik zásadních metabolických mechanizmů rakoviny můžeme dostat pod kontrolu bez otravy zdravých buněk.

         V odkazu na literaturu je mnoho vědeckých studií potvrzujících, že výživová synergie může potlačit všechny 4 mechanizmy: zastavit invazi a šíření, eliminovat rakovinové buňky a předejít vytváření nových krevních cév pro zásobování tumoru. Originály těchto studií jsou k nahlédnutí na www.drrathresearch.org.

         Nedávné studie prováděné v the National Institutes of Health potvrzují, že samotný vitamín C může efektivně zabíjet rakovinové buňky bez poškozování zdravých buněk. Tyto studie rovněž potvrzují, že synergický účinek vitamínu C lze vyvolat kombinaci s jinými živinami jako lysin, prolin, arginin, N-acetyl-cystein, EGCG a další.

Nyní o simultánním účinku výživové synergie podrobněji. Pomocí optimalizace funkcí specifických typů buněk můžeme zlepšit nejen funkci jednoho orgánu, ale i dalších orgánů, které se skládají z buněk stejného typu. Například, z buněk hladkého svalstva se skládají krevní cévy, průdušky, průdušinky, a též děloha. Selhání orgánů v důsledku mnoha nemoci vzniká, když buňky nemohou optimálně pracovat. Kupříkladu chronické spazma hladkých svalů cév, je hlavní příčinou vysokého krevního tlaku. Spasma průdušek a průdušinek způsobuje astma. Stažení děložních buněk v prvních fázích těhotenství může například vést k předčasnému porodu.

         Spazma je ve většině případů způsobeno poruchami metabolizmu v důsledku deficitu mikroživin. Nerovnovážný stav hořčíku, vápníku a draslíku způsobuje snižování tvorby buněčné energie. Z toho vyplývá, že správně sestavená kombinace živin může zajišťovat optimální funkci současně cév, plic i dělohy, protože tyto orgány tvoří buňky stejného typu. Ukazuje se tak, že nejefektivnější přirozenou cestou prevence a obnovy funkce buněk hladkých svalů je výživová synergie.

         Závěr: Výživová synergie zvyšuje účinnost práce buněk. Výhody použití synergie výživových složek nejsou omezeny jedním vazem nebo orgánem. Uplatňují se stejně dobře v mnoha orgánech najednou, pokud se skládají z buněk stejného typu.

 

PŘÍKLADY ÚČINKŮ VÝŽIVOVÉ SYNERGIE V BUNĚČNÉ MEDICÍNĚ

KORONÁRNÍ ARTERIOSKLERÓZA: v roce 1994 naše klinické studie v medicínské praxi poprvé dokumentovaly, že specifická kombinace výživových složek působících synergicky může zastavit rozvoj, nebo dokonce zvrátit zanášení a kornatění cév koronárních artérií.

         Synergický efekt těchto výživových složek podporuje stabilitu a integritu vazivových tkání, umožňuje „teflonovou“ ochranu výstelky cévní stěny před usazováním ateromových plátů, optimalizuje bioenergetické mechanizmy a vytváří antioxidační ochranu kardiovaskulárních buněk. U 55 pacientů byl po 12 měsíců kontrolován stupeň zanášení cév ateromovými pláty na ultrarychlém počítačovém tomografu.

Výsledek: progrese kalcifikace byla u většiny účastníků studie snížena a u některých téměř odstraněna.

ARYTMIE:  Ve dvojitě slepé studii kontrolované placebem jsme aplikovali buněčnou medicínu u pacientů s arytmií. Synergický výživový efekt optimalizuje bioenergetické mechanizmy a řízení správného rytmu a optimalizaci metabolizmu buněk srdečního svalu. Studie se účastnilo 140 pacientů po dobu 6 měsíců. Probíhala periodická kontrola arytmie a kvality života.

Výsledek: Každodenním příjmem buněčné výživy bylo dosaženo statisticky významného snížení počtu výskytu arytmií téměř o polovinu.

ARTRITIDA: je charakteristická zhoršováním stavu chrupavek. Pilotní studie vyšetřovala vliv použití výživových složek buněčné medicíny u pacientů s artritidou.

         Synergický efekt těchto složek podporoval stabilitu kloubních vazivových tkání a útlum zánětlivých procesů.

Výsledek: studie 10 pacientů, kterým byly podávány buněčné výživové složky, prokázala pokles zánětlivých procesů z vyšetření krve o 27-35%.

ASTMA: Astma je děsivé onemocnění s dušností, sípáním a ztíženým dýcháním. Pilotní studie zkoumala použití programu buněčné medicíny při léčbě astmatu.

         Synergický efekt těchto nutrientů podporuje optimální relaxaci buněk hladkého svalstva a tudíž i uvolňování a rozšiřování vzdušnic. Studie sledovala 6 pacientů po dobu 6 měsíců. Monitorovaly se změny plicních funkcí a prováděly se výdechové testy.

Výsledek: Denní příjem buněčných výživových složek vedl ke zvýšení kapacity plic již po třech měsících.

METABOLIZMUS TUKŮ: pilotní studie, která zkoumala možnost léčby buněčnou medicínou jednotlivců se zvýšeným obsahem tuků v krvi (triglyceridy), lipoproteinů Lp(a) a cholesterolů. Komentář SPCN. Lp(a) není molekula LDL sama, ale její varianta, s vysokou přilnavostí ke stěně artérie. Není rozhodující množství LDL, ale molekul LDL obklopených lepkavým poutem Lp(a).

         Důvodem pro uvedený výzkum těchto výživových složek byla snaha o posílení stěny cév snížením hladiny tuků jako opravných faktorů oslabených arterií. Synergický efekt živin navíc podporoval optimální produkci cholesterolu a tuků v játrech. Studie se účastnilo 14 osob po dobu 6 měsíců. Úroveň celkového cholesterolu (TC), lipoproteinů (LDL), triglyceridů (TG), Lp(a) a HDL („dobrého“ cholesterolu) byla měřená na začátku a na konci studie.

Výsledek: Po 6 měsících výrazné snížení lipidů spolu se snížením hladiny cholesterolu, triglyceridů LDL a Lp(a) a vzrůst „dobrého“ cholesterolu (HDL).

Důležitá poznámka. Farmaceutické prostředky nevykázaly žádné snížení hladiny Lp(a) v krvi. Při podávání synergických výživových složek došlo k jeho snížení o 13%. Pro odstranění LP(a) slouží v prvním sledu lysin a prolin, tvořící ochranný film kolem lipoproteinů. Tím dochází k zamezení jejich dalšího usazování. Navíc dochází k vyplavování již usazených lipoproteinů z ateromových plátů. Komentář SPCN. Například medvědům, kteří mají vysokou hladinu cholesterolu v krvi, se v průběhu zimního spánku cévy zanesou, protože nepřijímají vitamíny v potravě. Tvorbu vlastního vitamínu C mají utlumenou. Na jaře se probudí, fyzickým pohybem a stravou bohatou na vitamíny, a tvorbou vlastních denních gramových dávek vitamínu C, se tukové nánosy z cév opět odstraní a vrátí se jim původní pružnost a stabilita. Proto nemohou dostat infarkt. V přírodě je zjištěná u zvířat běžná tvorba vitaminu C v rozmezí 2 - 20g denně. Složky synergické výživy umožní správnou činnost metabolismu tuků. Důležitá poznámka. Aby se mohly uvolnit usazené tuky ze stěn cév (ateromové pláty), musí být zvýšena potřeba energie zvýšením fyzické zátěže organizmu. To je podnět pro játra, aby vytvářely ve zvýšené míře HDL cholesterol, který umožní přeměnit usazené tuky, zejména ve stěnách cév v tekutou formu, která umožní dopravit tuky do mitochondrií svalových buněk, kde jsou spáleny - přeměněny na energii, oxid uhličitý a vodu. Bez dostatečného množství mikroživin tento proces nemůže probíhat. Proto při počáteční konzumaci synergické výživy bez dostatečné fyzické zátěže může na přechodnou dobu dojít ke zvýšení hladiny tuků a celkového cholesterolu v krvi. Zde je důvod proč pro infarkty není rozhodující konzumace tučných jídel a proč má většina pacientů s infarkty cholesterol v normě. Odstranění ateromových plátů, normalizaci krevního tlaku a ostatních kardiovaskulárních pochodů umožňuje důsledná, každodenní konzumace nechemického preparátu Os SPCN a ostatních přípravků MOSS SPCN viz kniha "Proč zvířatům nehrozí infarkt a lidem ano". 

ZLOMENINY KOSTÍ: Pilotní studie sledovala použití programu buněčné medicíny pro pevnost struktury kostí podporou tvorby kolagenu, jakož i měření průběhu hojení zlomených kostí. Tento postup je odlišný od jiných přirozených postupů ozdravení kostí, který je založen na předpokladu poskytování minerálů (kalcium) jako hlavních výživových složek pro správnou funkci kostí.

         Zdravé kosti nemohou být závislé na podávání samotného kalcia, a jestli struktura kolagenu není optimální, nemůže být dosaženo ani jejich fyziologické stability.

Výsledek: Studie byla provedena na 133 subjektech se zlomeninou tibie. Studie prokázala výrazné zkrácení doby hojení fraktury kosti u pacientů, kteří přijímali synergické vitamínové doplňky.

HIV/AIDS: Tento pilotní projekt sledoval použití úplného programu výživové buněčné medicíny pro podporu imunitního systému a zlepšení integrity a pevnosti vazivových tkání a tím bránění dalšího šíření virové infekce v organizmu.

Studie zahrnovala 18 pacientů ve věku 18 - 53 let během 8 týdnů.

Výsledek: po osmi týdnech výživové synergie (bez jakékoliv doprovodné retrovirové terapie), došlo k výraznému zlepšení imunity (tj. ke vzrůstu počtu T-buněk), k fyzickému i mentálnímu zlepšení zdraví a zhojení individuálních kožních poškození. Více studií zlepšení zdraví je na www.drrathresearch.org.

VI.        Závěr

Synergie ovlivňuje naše životy mnoha způsoby. Viditelnými i skrytými. Jakmile porozumíme možnostem synergie, budeme schopni využít její síly pro zlepšení našeho zdraví. Probrali jsme pouze několik biochemických systémů našeho organizmu ve světle zákona synergie. Když budou vědci pokračovat v bádání o výživové synergii, naše poznání v tomto oboru poroste.

         V této chvíli můžeme říci, že když máme k dispozici výběr potravin a volbu doplňků, je důležité mít na paměti, že není řešením samostatné nasazení jednotlivých výživových složek. Příjem samotných jednotlivých složek může dokonce narušit regulační systém fyziologických pochodů. Vědci z Dr. Rath Research Institutu jsou cele oddaní neskreslenému výzkumu výživové synergie a každý produkt navrhují na základě zásadních principů.

SPCN e-mail: vtomek@atlas.cz

Odkazy:

 1.    Gropper S, Smith J, Groff j. Advanced Nutrition and Human Metabolism. Belmont, CA: Thomson Wadsworth; 2005.
 2.    Linder M, Ed. Nutritional Biochemistry and Metabolism with Clinical Applications. Norwalk, CT: Appleton and Lange; 1991.
 3.    Jamdar J, Netke S, Roomi MW, Ivanov V, Niedzwiecki A, Rath M,. Reduction in tibial  shaft fracture healing time with essential nutrient supplementation containing ascorbic acid, lysine, and praline. Letter to the Editor, Journal of Alternative and Complementary Medicine.  Vol. 10, No. 6: 915-916.
 4.    Parker L, The Antioxidant Network and Healthy Aging. Accessed at http://www.thaiwave.com/networkantioxidants/scienceoverview.htm.
 5.    Sies H, Stahl W, Sunqist AR. Antioxidant Functions of Vitamins. Vitamins E and C, beta-carotene and othercarotenoids. Ann NY Acad Sci. 1992; 669:7-20
 6.    Rath M, Pauling L. Plasmin-induced proteolysis and role of appoprotein(a), lysine and synthetic lysine analogs. Journal of Orthomolecular Medicine. 1992;7:17-23.
 7.    Rath M, Niedzwiecki A. Nutritional supplement program halts progression of early coronary atherosclerosis documented by Ultrafast Computed Tomography. Journao of Applied Nutrition. 1996;48:68-78. See also http://www.drrathresearch.org/clinical_studies/condition_atherosclerosis.html
 8.    Rath M, Kalinovski T, Niedzwiecki A. Reduction in the frequency of arrhythmic episodes in patients with paroxysmal atrial arrhythmia with a vitamin/essential nutrient supplementation program. Journal of the American Nutrceutical Association. 2005;8(3):21-25.
 9.    Rath M, Niedzwiecki A, Eds. Cellular Health Communications. 2001;1(1):6-7. See also: hhtp://www.drrathresearch.org/clinical/condition_arthritis.html.
 10.                Rath M, Niedzwiecki A, Eds. Cellular Health Communications.2001; 1(1):8-9. See also: hhtp://www.drrathresearch.org/clinical/condition_asthma.html.
 11.                Rath M, Niedzwiecki A, Eds. Cellular Health Communications.2001; 1(1):10-11. See also: hhtp://www.drrathresearch.org/clinical/condition_lipid.html.
 12.                Romi MW, Romi NW, Ivanov V, et al. Inhibition of tumor growth of human breast, prostate, colon and melanoma cancer xenografts by nutrient synergy in nude mice. Presented at: 43rd Annual Meeting of  the American Society for Cell Biology, San Francisco, CA. December 13-17, 2003.
 13.                Netke SP, Roomi MW, Ivanov V, Rath M, Niedzwiecki A. A specific combination of various human cancer cell lines. Research communications in Pharmacology and Toxicology: Emerging rugs. 2003
 14.                Roomi MW, Ivanov V, Rath M, Niedzwiecki A. Antiangiogenic effect of nutrient synergy on human synovial sarcoma cell line SW 982. Presented at: The International Research Conferenceon Food, Nutrition, and Cancer. Washongton, DC. July 15-16, 2004.
 15.                Harakeh SM, Diab-Assaf M, Nitzwiecki A, Khalife J, Abu-El-Ardat K, Roomi MW, Rath M. Anti-proliferative effects of antioxidants using HTLV-1 positive and negative malignant T-cells. Presentedat: 104th General Meeting of the American Society for Microbiology New Orleans, Lousiana, May 23-27 2004. See also: http://www.drrathresearch.org/lab_research/anti_prlif_effect_of_anti_HTLV.htlm.
 16.                Kamat AM, Lamm DL. Chemoprevention of bladder cancer. Urol Clin North Am. 2002;29(1):157-68
 17.                Rath m. Cancer. Santa Clara, CA:Dr. Rath Education Services;2001
 18.                Chen Q, Espey MG, Krishna MC, Mitchell JB, Corpe CP, Buettner GR, Shacter E, Levine M, Pharmacologic ascorbic acid concetracions selectively kill cancer cells: Action as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide to tissues. Proc Ntl Acad Sci USA. 2005;102(28):13604-9.
 19.                Dr. Matthias Rath Proč zvířatům nehrozí infarkt a lidem ano.  
 

Komentáře

Přehled komentářů

aperca.se - blötmat katt känslig mage aperca.se


Can I just say what a comfort to uncover somebody that really knows what they're discussing online. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. More people need to check this out and understand this side of the story. I was surprised you aren't more popular given that you definitely have the gift. mysub.aperca.se/map4.php blötmat katt känslig mage

persdap.se - persdap.se


Fantastic goods from you, man. I have consider your stuff previous to and you are simply too wonderful. I really like what you've obtained here, certainly like what you're saying and the way in which wherein you assert it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can't wait to read much more from you. That is actually a tremendous website. persdap.se/map37.php hälsokost stora höga

munhea.se - hur vet man om man Г¤r pollenallergiker munhea.se


Hello my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all vital infos. I'd like to see extra posts like this . liest.munhea.se/map2.php hur vet man om man Г¤r pollenallergiker

sasilu.se - sasilu.se


Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content! sasilu.se/map38.php södra vägen 45 göteborg

aperca.se - ekonomi för nybörjare aperca.se


Good day I am so excited I found your web site, I really found you by accident, while I was browsing on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb jo. aperca.se/map6.php ekonomi fГ¶r nybГ¶rjare

egluopu.se - egluopu.se


It's really a nice and useful piece of information. I'm glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing. egluopu.se/map17.php clas ohlson södermalm

munhea.se - laser focus clinique kristinelundsgatan munhea.se


Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying these details. brigr.munhea.se/map2.php laser focus clinique kristinelundsgatan

egluopu.se - egluopu.se


constantly i used to read smaller posts that as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place. egluopu.se/map9.php balanit behandling vuxen

aperca.se - olika vita blodkroppar aperca.se


What's up, yes this post is really good and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks. break.aperca.se/map11.php olika vita blodkroppar

otertbe.se - otertbe.se


Awesome! Its actually amazing article, I have got much clear idea regarding from this post. otertbe.se/map11.php utslag pГҐ Г¶verkroppen som inte kliar

munhea.se - bandeau bikini gina tricot munhea.se


Hi there, yeah this piece of writing is truly good and I have learned lot of things from it about blogging. thanks. gurgle.munhea.se/map12.php bandeau bikini gina tricot

oratrg.se - oratrg.se


You should be a part of a contest for one of the best websites online. I'm going to highly recommend this website! oratrg.se/map45.php libanesisk mat stockholm

egluopu.se - egluopu.se


Hi, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing data, that's genuinely fine, keep up writing. egluopu.se/map1.php sarah sjöström längd

aperca.se - björn borgs familj aperca.se


Woah! I'm really loving the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between usability and appearance. I must say you've done a great job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Opera. Exceptional Blog! tread.aperca.se/map10.php björn borgs familj

azilopar.se - azilopar.se


Hello there! I could have sworn I've visited this web site before but after browsing through a few of the articles I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely pleased I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back regularly! azilopar.se/map18.php kiosk till salu

dehllap.se - dehllap.se


Hello my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all significant infos. I'd like to look more posts like this . dehllap.se/map28.php stor bums pГҐ ryggen

naoblal.se - alla företag i sverige naoblal.se


Does your site have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an email. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time. ralje.naoblal.se/music/alla-foeretag-i-sverige.php alla företag i sverige

naoblal.se - efterrätt diabetiker recept naoblal.se


Great work! This is the type of information that are supposed to be shared around the net. Shame on Google for now not positioning this publish higher! Come on over and discuss with my website . Thanks =) ronmo.naoblal.se/for-women/efterraett-diabetiker-recept.php efterrätt diabetiker recept

naoblal.se - din trafikskola norrköping naoblal.se


I think this is among the most vital information for me. And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers naoblal.se/delicious-dishes/din-trafikskola-norrkoeping.php din trafikskola norrköping

naoblal.se - göra egen blodpudding naoblal.se


Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly. feiblo.naoblal.se/music/goera-egen-blodpudding.php göra egen blodpudding