Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výživová synergie Institutu Buněčné Medicíny Kalifornie

Proč zvířata nemohou dostat infarkt a lidé ano? Čtěte dál

Synergie buněčné výživy (komentovaný překlad SPCN brožury Dr. Matthias Rath „Cellular Nutrient Synergy in Health“ 2008)

Sdružení prevence civilizačních nemocí SPCN velmi vítá výzkum Institutu Dr. Ratha. Stanovisko k brožuře je vesměs souhlasné. Toto je její volný překlad průběžně komentovaný v textu.

I. Úvod

Synergie je zajímavé slovo – jaksi zdomácnělé, a přesto neobyčejné. Není to slovo běžné v každodenní mluvě. Avšak podstata synergie ovládá mnoho důležitých stránek života. Kam se podíváte, tam se projevuje synergie …, počínaje biochemií našich buněk až po mnoho každodenních činností.

         Stopa synergie je patrná kdekoliv v biochemii a fyziologii lidského těla. Od nejzákladnějších (bazálních) biochemických pochodů přes synchronizované fungování našich orgánových systémů nás synergie převádí z jakéhosi vaku chemikálií do lidského bytí.

 

II. Mikrovýživa je základním prvkem zdraví. Proč je ignorována?

Zdraví závisí na optimální funkci miliard buněk orgánů a těla jako celku. Pro všechny tyto funkce buňky potřebují mikrovýživové složky jako vitamíny, minerály, stopové prvky, enzymy, aminokyseliny aj. Dlouhodobý nedostatek těchto látek (nutrientů) nebo porušení jejich rovnováhy může způsobit poruchu buněčné činnosti, což vede k selhání orgánů a mnoha zdravotním problémům.

         Zásadní vliv výživy na zdraví byl rozpoznán téměř před sto lety a byl popsán v mnoha příručkách a knihách o biochemii a výživě. Do praxe současné medicíny však nevstoupil. Lékařské příručky doporučovaly denní příjem vitamínů pro udržování zdraví již v padesátých a šedesátých letech minulého století. Pozdější vydání však toto téma vypouštěla nebo zpochybňovala důležitost vitamínových doplňků pro zdraví. Je stále mnoho lékařů, kteří si neuvědomují, že na rozdíl od většiny zvířat si člověk neumí vytvářet vitamín C. Neschopnost našeho organizmu vlastní tvorby vitaminu C kombinovaná s nedostatečným příjmem dalších mikroživin, nás činí neschopnými vzdorovat kardiovaskulárním chorobám, cukrovce, rakovině, mentálním poruchám a mnohým dalším zdravotním problémům. Protože tisíce lékařů nemají dostatečné poznatky o stěžejní roli tohoto zdravotnického faktu, je mnoho životů zbytečně ohroženo nemocemi. Naneštěstí došlo k vypuštění těchto životně důležitých informací o výživě pro udržení zdraví ze zdravotnického vzdělávání. To je v souladu s agresivním prosazováním farmaceuticky orientované medicíny, jejíž finanční motivace vytlačuje přirozenou léčbu potravou. Vitamíny a další základní živiny důležité pro život nejsou patentovatelné a tudíž neposkytují značné zisky jako chemické látky používané ve všech farmaceutických léčivech. Komentář SPCN. Znáte nějaký zdravý lék?

         Dnešní objevy přinášené buněčnou medicínou v oblasti přirozeného zlepšování zdraví, vyzkoušené miliony lidí, volají po upřednostňování zdraví, nikoliv po zisku. Tato změna nebude lehká. Farmaceutický průmysl s bilionovými dolarovými zisky z nemocí si kupuje vliv politiků, médií a medicínských institucí. Vítězné tažení našeho zdraví by měla začít odstraněním zdi oddělující přírodní medicínské metody od lékařství. Dr. Rath Research Institute in California, používá termín „Buněčná medicína“. Ta rozšiřuje medicínské poznání a umožňuje výhodné aplikace přírodních věd do podpory zdraví a účinné léčby nemocí. Vítězství našeho zdraví začíná osvětou a porozuměním funkcí našeho těla a otázce, proč je tak důležitý denní příjem vitamínů a dalších mikroživin jako základ uchování zdraví.

         Komentář SPCN. SPCN používá termín Potravinová medicína jako vyšší stupeň Buněčné medicíny. To má navíc čtyři výhody. Všechny ozdravné potraviny SPCN mají vždy úplný základní komplex mikroživin, obsahují čtyři kmeny bakterií mléčného kvašení a vlákniny, jsou uloženy do živého prostředí a mají práškovou formu. Tabletovaná forma sebou vždy nese nějaký nadbytečný balast. Přístup SPCN ke zdraví je tak v souladu s výzkumem prováděným Institutem Dr. Matthiase Ratha. Hlavním cílem buněčné medicíny je optimalizace buněčné látkové výměny a zpětné ovlivňování rovnováhy živin synergií. Otevírají se tak nové příležitosti k udržení optimálního zdraví přirozenou cestou. Musí však být splněna podmínka správné aplikace zákonů výživové synergie. Západní medicína rozeznává čtyři zdroje bioenergie: kyslík, vodu, makroživiny (cukry, bílkoviny, tuky) a mikroživiny (vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny, enzymy).

Komentář SPCN. Příčiny nedostatku výživových látek v organizmu jsou podle jiných pubikací Institutu buněčné medicíny nejméně tři.

1) Zacházení s potravou (vliv životního prostředí, průmyslové zpracování, vaření, skladování).

2) Urychlený rozklad výživových látek (kouření, stres, alkohol, jedy, léky)

3) Zvýšená spotřeba (kouření, těhotenství, stáří, sport, nemoci).

Nedostatek vitamínů a dalších mikroživin je zrádný, protože se o něj náš organizmus neumí hlásit jako u hladu nebo žízně.

 

III. Co je synergie výživy?

Většina současných snah o zdraví pomocí doplňků stravy je založena na jednotlivých výživových složkách nebo na jejich vysokých dávkách (megadávky). Dnes jsou stále ještě vyvíjeny multivitamínové formule bez skutečného porozumění fyzikálním systémům organizmu.

         Nový vědecky podložený koncept buněčné prevence a výživové synergie se od těchto přístupů ke zdraví liší. Výživové synergie lze dosáhnout nikoliv vysokými dávkami jednotlivých složek, ale jejich speciálním výběrem a vzájemnou kombinací tak, aby se dosáhlo co nejvyššího účinku. Tak lze docílit nejefektivnější ochranu zdraví.

         Nejprve se podívejme na výživovou synergii z pohledu biochemie. To nám umožní hlouběji proniknout do užitečnosti kombinací výživových prvků v metabolických pochodech našeho organizmu. Poté si všimneme některých výsledků vědeckého výzkumu v buněčné medicíně, které potvrzují, že největšího užitku se dosahuje aplikací vhodných synergických kombinací. Komentář SPCN. To je cesta, kterou se ubírá též program MOSS SPCN (viz rubrika MOSS).

Buňky našeho těla pracují v synergii

Naše tělo se skládá přibližně ze 60 trilionů buněk. Všechny pracují v dokonalé synergii. Tvoří tkáně, orgány, celý organizmus. Každá buňka zpracovává živiny, které jíme v potravě a přetváří je na energii potřebnou pro udržování života množstvím biochemických reakcí provázaných mezi sebou, které se souhrnně nazývají metabolizmus. Organizmus obsahuje mnoho metabolických cest. Všechny pracují podle biologického zákona synergie a jsou mezi sebou navzájem propojeny. Podívejme se na několik příkladů synergie v našem těle.

Všechny metabolické pochody uvnitř buňky jsou funkčně propojené

Tuky, proteiny, sacharidy jsou energetické zdroje pro buňky. Tyto „suroviny“ se postupně štěpí na energii potřebnou pro další správnou činnost buněk. Buněčná energie se také využívá na tvorbu metabolitů aminokyselin, mastných kyselin, hormonů a různých specializovaných bílkovin, které vytváří buněčné struktury. Pomáhají předávat biologické zprávy mezi buňkami a tělesnými orgány, zabezpečují tělesnou celistvost a stabilitu a posilují obranyschopnost organizmu.

Synergie pomáhá zpětně využívat výživové složky

Organizmus nakládá s výživou tak účinně, jak je to jen možné. Tato stránka synergie šetří energii a pomáhá zajišťovat přísun rozhodujících živin tak, a kdy je to potřeba. Například, naše buňky mohou regenerovat antioxidační molekuly poté, co byly posíleny jejich antioxidační funkce. Vitamín C, E, glutathion, společně s niacinem a lipoovou kyselinou vytváří antioxidační záchytnou síť: vitamín C je opětovně použit pomocí glutationu k regeneraci vitamínu E. Recyklaci glutationu zase umocňuje niacin (vitamin B3) a dihydrolipoát (forma lipoové kyseliny). Propojení recyklace každé antioxidační molekuly umožňuje organizmu využívat jeho zásoby ekonomicky.

Metabolizmus sacharidů si žádá výživový komplex

V metabolickém procesu buňky transformují glukózu ze škrobu pečiva, obilovin, či brambor na biologickou energii. Tato transformace se děje v několika krocích, z nichž každý potřebuje určité specifické živiny včetně všech B vitamínů a několika aminokyselin. Každá z těchto jednotlivých živin musí být přítomna ve správném množství a poměrech, aby tělo mohlo plně využít živiny z potravy a přeměnit je na energii. Zde máme příklad, proč výživáři obecně doporučují komplex vitamínů B.

 

IV. Jak pracuje výživová synergie

Pro maximální efekt je nutné vybrat vhodné kombinace živin a jejich správný vzájemný poměr. Náš organizmus je mnohonásobně složitější než jakýkoliv známý stroj a stále mu kompletně nerozumíme. Tělo recykluje, regeneruje, užívá a znovu využívá všechno co je možné. Nic nepřichází nazmar. Toto velkolepé schéma je však jen jednou stránkou synergie, protože celková úroveň účinnosti je větší, než bychom očekávali. Když nastane synergie, platí, že

1+1 >>2    !

Znázorněme si výsledky vědeckého výzkumu na příkladu značného vlivu snížení množství rakovinových buněk kombinací různých výživových složek. Při samostatném použití vitamínu C a výtažků zeleného čaje došlo ke snížení výskytu rakovinových buněk v aktuálním nádoru o 26%. Směs aminokyselin neměla žádný vliv. Po smísení aminokyselin s extraktem zeleného čaje nastala synergie a snížení výskytu rakovinových buněk bylo ve srovnání s individuálním nasazením nutrientů o 49% lepší. Když se však použily všechny nutrienty v synergické kombinaci, výživová synergie dosahovala snížení výskytu rakovinových buněk o 88%! Synergií výživových složek je tedy možné dostat rakovinu pod kontrolu, protože zastavuje invazi rakovinových buněk. Práce Dr. Matthias Rath „Plasmine – inducted proteolysis and use of lysin and lysin analogs“ určuje směr dalšího výzkumu cíleného na zapouzdření tumoru a zastavení metastáz. Odolná pojivová tkáň je předpokladem zastavení invaze rakovinových buněk do dalších orgánů (metastází). Toho je možné dosáhnout biologickou synergií mezi vitamínem C a aminokyselinou lysinem. To je přírodní inhibitor enzymatické destrukce pojivové tkáně a jeho integrální součásti kolagenu, který v synergii s vitamínem C optimalizuje produkci a strukturu pojivové tkáně, která pak lépe brání pronikání rakovinových buněk do dalších orgánů.

         Rozšíření tohoto výzkumu prokázalo synergii lysinu a vitamínu C v zastavení invaze rakovinových buněk tkání zesílené kombinací s dalšími živinami. Tento výživový soubor může zastavit pronikání rakovinových buněk podáváním v menších dávkách, než při individuálním použití jednotlivých živin.

Z toho je vidět jak účinné je synergické působení komplexu složek, aniž by bylo nutné nasazovat jejich zvýšené dávky. Komentář SPCN. Více viz rubrika Vědecká podpora MOSS a záložka Kurz Potravinové medicínySPCN.

Výživová synergie může ovlivňovat mnoho metabolických pochodů najednou.

Účinek výživové synergie spočívá v její schopnosti „zasahovat více cílů jednou střelou“. Podívejme se, jak to může být použito na úrovni buněk a orgánů.

Vraťme se zpět k příkladu s rakovinou. Rakovinové buňky je těžké zastavit, protože k napadení těla využívají čtyř základních mechanizmů. Množí se konzistentně, jsou nesmrtelné, mohou napadat další orgány a podporují růst nových cév pro zásobení tumoru krví.

         Chemoterapie a další protirakovinové léky jsou extrémně toxické jedy, jejichž základní funkcí je zabít rakovinové buňky. Bohužel při tom také zabíjejí buňky imunitního systému. Navíc, chemoterapie nemůže předejít napadání rakovinových buněk dalších orgánů – metastázám. Rakovinové buňky se tak mohou stále šířit dále do organizmu. Není divu, že tímto postupem zůstává rakovina často nevyléčena.

         Namísto otravy celého organizmu při zabíjení rakovinových buněk používáme výživovou synergii schopnou ovlivnit metabolizmus tak, že několik zásadních metabolických mechanizmů rakoviny můžeme dostat pod kontrolu bez otravy zdravých buněk.

         V odkazu na literaturu je mnoho vědeckých studií potvrzujících, že výživová synergie může potlačit všechny 4 mechanizmy: zastavit invazi a šíření, eliminovat rakovinové buňky a předejít vytváření nových krevních cév pro zásobování tumoru. Originály těchto studií jsou k nahlédnutí na www.drrathresearch.org.

         Nedávné studie prováděné v the National Institutes of Health potvrzují, že samotný vitamín C může efektivně zabíjet rakovinové buňky bez poškozování zdravých buněk. Tyto studie rovněž potvrzují, že synergický účinek vitamínu C lze vyvolat kombinaci s jinými živinami jako lysin, prolin, arginin, N-acetyl-cystein, EGCG a další.

Nyní o simultánním účinku výživové synergie podrobněji. Pomocí optimalizace funkcí specifických typů buněk můžeme zlepšit nejen funkci jednoho orgánu, ale i dalších orgánů, které se skládají z buněk stejného typu. Například, z buněk hladkého svalstva se skládají krevní cévy, průdušky, průdušinky, a též děloha. Selhání orgánů v důsledku mnoha nemoci vzniká, když buňky nemohou optimálně pracovat. Kupříkladu chronické spazma hladkých svalů cév, je hlavní příčinou vysokého krevního tlaku. Spasma průdušek a průdušinek způsobuje astma. Stažení děložních buněk v prvních fázích těhotenství může například vést k předčasnému porodu.

         Spazma je ve většině případů způsobeno poruchami metabolizmu v důsledku deficitu mikroživin. Nerovnovážný stav hořčíku, vápníku a draslíku způsobuje snižování tvorby buněčné energie. Z toho vyplývá, že správně sestavená kombinace živin může zajišťovat optimální funkci současně cév, plic i dělohy, protože tyto orgány tvoří buňky stejného typu. Ukazuje se tak, že nejefektivnější přirozenou cestou prevence a obnovy funkce buněk hladkých svalů je výživová synergie.

         Závěr: Výživová synergie zvyšuje účinnost práce buněk. Výhody použití synergie výživových složek nejsou omezeny jedním vazem nebo orgánem. Uplatňují se stejně dobře v mnoha orgánech najednou, pokud se skládají z buněk stejného typu.

 

PŘÍKLADY ÚČINKŮ VÝŽIVOVÉ SYNERGIE V BUNĚČNÉ MEDICÍNĚ

KORONÁRNÍ ARTERIOSKLERÓZA: v roce 1994 naše klinické studie v medicínské praxi poprvé dokumentovaly, že specifická kombinace výživových složek působících synergicky může zastavit rozvoj, nebo dokonce zvrátit zanášení a kornatění cév koronárních artérií.

         Synergický efekt těchto výživových složek podporuje stabilitu a integritu vazivových tkání, umožňuje „teflonovou“ ochranu výstelky cévní stěny před usazováním ateromových plátů, optimalizuje bioenergetické mechanizmy a vytváří antioxidační ochranu kardiovaskulárních buněk. U 55 pacientů byl po 12 měsíců kontrolován stupeň zanášení cév ateromovými pláty na ultrarychlém počítačovém tomografu.

Výsledek: progrese kalcifikace byla u většiny účastníků studie snížena a u některých téměř odstraněna.

ARYTMIE:  Ve dvojitě slepé studii kontrolované placebem jsme aplikovali buněčnou medicínu u pacientů s arytmií. Synergický výživový efekt optimalizuje bioenergetické mechanizmy a řízení správného rytmu a optimalizaci metabolizmu buněk srdečního svalu. Studie se účastnilo 140 pacientů po dobu 6 měsíců. Probíhala periodická kontrola arytmie a kvality života.

Výsledek: Každodenním příjmem buněčné výživy bylo dosaženo statisticky významného snížení počtu výskytu arytmií téměř o polovinu.

ARTRITIDA: je charakteristická zhoršováním stavu chrupavek. Pilotní studie vyšetřovala vliv použití výživových složek buněčné medicíny u pacientů s artritidou.

         Synergický efekt těchto složek podporoval stabilitu kloubních vazivových tkání a útlum zánětlivých procesů.

Výsledek: studie 10 pacientů, kterým byly podávány buněčné výživové složky, prokázala pokles zánětlivých procesů z vyšetření krve o 27-35%.

ASTMA: Astma je děsivé onemocnění s dušností, sípáním a ztíženým dýcháním. Pilotní studie zkoumala použití programu buněčné medicíny při léčbě astmatu.

         Synergický efekt těchto nutrientů podporuje optimální relaxaci buněk hladkého svalstva a tudíž i uvolňování a rozšiřování vzdušnic. Studie sledovala 6 pacientů po dobu 6 měsíců. Monitorovaly se změny plicních funkcí a prováděly se výdechové testy.

Výsledek: Denní příjem buněčných výživových složek vedl ke zvýšení kapacity plic již po třech měsících.

METABOLIZMUS TUKŮ: pilotní studie, která zkoumala možnost léčby buněčnou medicínou jednotlivců se zvýšeným obsahem tuků v krvi (triglyceridy), lipoproteinů Lp(a) a cholesterolů. Komentář SPCN. Lp(a) není molekula LDL sama, ale její varianta, s vysokou přilnavostí ke stěně artérie. Není rozhodující množství LDL, ale molekul LDL obklopených lepkavým poutem Lp(a).

         Důvodem pro uvedený výzkum těchto výživových složek byla snaha o posílení stěny cév snížením hladiny tuků jako opravných faktorů oslabených arterií. Synergický efekt živin navíc podporoval optimální produkci cholesterolu a tuků v játrech. Studie se účastnilo 14 osob po dobu 6 měsíců. Úroveň celkového cholesterolu (TC), lipoproteinů (LDL), triglyceridů (TG), Lp(a) a HDL („dobrého“ cholesterolu) byla měřená na začátku a na konci studie.

Výsledek: Po 6 měsících výrazné snížení lipidů spolu se snížením hladiny cholesterolu, triglyceridů LDL a Lp(a) a vzrůst „dobrého“ cholesterolu (HDL).

Důležitá poznámka. Farmaceutické prostředky nevykázaly žádné snížení hladiny Lp(a) v krvi. Při podávání synergických výživových složek došlo k jeho snížení o 13%. Pro odstranění LP(a) slouží v prvním sledu lysin a prolin, tvořící ochranný film kolem lipoproteinů. Tím dochází k zamezení jejich dalšího usazování. Navíc dochází k vyplavování již usazených lipoproteinů z ateromových plátů. Komentář SPCN. Například medvědům, kteří mají vysokou hladinu cholesterolu v krvi, se v průběhu zimního spánku cévy zanesou, protože nepřijímají vitamíny v potravě. Tvorbu vlastního vitamínu C mají utlumenou. Na jaře se probudí, fyzickým pohybem a stravou bohatou na vitamíny, a tvorbou vlastních denních gramových dávek vitamínu C, se tukové nánosy z cév opět odstraní a vrátí se jim původní pružnost a stabilita. Proto nemohou dostat infarkt. V přírodě je zjištěná u zvířat běžná tvorba vitaminu C v rozmezí 2 - 20g denně. Složky synergické výživy umožní správnou činnost metabolismu tuků. Důležitá poznámka. Aby se mohly uvolnit usazené tuky ze stěn cév (ateromové pláty), musí být zvýšena potřeba energie zvýšením fyzické zátěže organizmu. To je podnět pro játra, aby vytvářely ve zvýšené míře HDL cholesterol, který umožní přeměnit usazené tuky, zejména ve stěnách cév v tekutou formu, která umožní dopravit tuky do mitochondrií svalových buněk, kde jsou spáleny - přeměněny na energii, oxid uhličitý a vodu. Bez dostatečného množství mikroživin tento proces nemůže probíhat. Proto při počáteční konzumaci synergické výživy bez dostatečné fyzické zátěže může na přechodnou dobu dojít ke zvýšení hladiny tuků a celkového cholesterolu v krvi. Zde je důvod proč pro infarkty není rozhodující konzumace tučných jídel a proč má většina pacientů s infarkty cholesterol v normě. Odstranění ateromových plátů, normalizaci krevního tlaku a ostatních kardiovaskulárních pochodů umožňuje důsledná, každodenní konzumace nechemického preparátu Os SPCN a ostatních přípravků MOSS SPCN viz kniha "Proč zvířatům nehrozí infarkt a lidem ano". 

ZLOMENINY KOSTÍ: Pilotní studie sledovala použití programu buněčné medicíny pro pevnost struktury kostí podporou tvorby kolagenu, jakož i měření průběhu hojení zlomených kostí. Tento postup je odlišný od jiných přirozených postupů ozdravení kostí, který je založen na předpokladu poskytování minerálů (kalcium) jako hlavních výživových složek pro správnou funkci kostí.

         Zdravé kosti nemohou být závislé na podávání samotného kalcia, a jestli struktura kolagenu není optimální, nemůže být dosaženo ani jejich fyziologické stability.

Výsledek: Studie byla provedena na 133 subjektech se zlomeninou tibie. Studie prokázala výrazné zkrácení doby hojení fraktury kosti u pacientů, kteří přijímali synergické vitamínové doplňky.

HIV/AIDS: Tento pilotní projekt sledoval použití úplného programu výživové buněčné medicíny pro podporu imunitního systému a zlepšení integrity a pevnosti vazivových tkání a tím bránění dalšího šíření virové infekce v organizmu.

Studie zahrnovala 18 pacientů ve věku 18 - 53 let během 8 týdnů.

Výsledek: po osmi týdnech výživové synergie (bez jakékoliv doprovodné retrovirové terapie), došlo k výraznému zlepšení imunity (tj. ke vzrůstu počtu T-buněk), k fyzickému i mentálnímu zlepšení zdraví a zhojení individuálních kožních poškození. Více studií zlepšení zdraví je na www.drrathresearch.org.

VI.        Závěr

Synergie ovlivňuje naše životy mnoha způsoby. Viditelnými i skrytými. Jakmile porozumíme možnostem synergie, budeme schopni využít její síly pro zlepšení našeho zdraví. Probrali jsme pouze několik biochemických systémů našeho organizmu ve světle zákona synergie. Když budou vědci pokračovat v bádání o výživové synergii, naše poznání v tomto oboru poroste.

         V této chvíli můžeme říci, že když máme k dispozici výběr potravin a volbu doplňků, je důležité mít na paměti, že není řešením samostatné nasazení jednotlivých výživových složek. Příjem samotných jednotlivých složek může dokonce narušit regulační systém fyziologických pochodů. Vědci z Dr. Rath Research Institutu jsou cele oddaní neskreslenému výzkumu výživové synergie a každý produkt navrhují na základě zásadních principů.

SPCN e-mail: vtomek@atlas.cz

Odkazy:

 1.    Gropper S, Smith J, Groff j. Advanced Nutrition and Human Metabolism. Belmont, CA: Thomson Wadsworth; 2005.
 2.    Linder M, Ed. Nutritional Biochemistry and Metabolism with Clinical Applications. Norwalk, CT: Appleton and Lange; 1991.
 3.    Jamdar J, Netke S, Roomi MW, Ivanov V, Niedzwiecki A, Rath M,. Reduction in tibial  shaft fracture healing time with essential nutrient supplementation containing ascorbic acid, lysine, and praline. Letter to the Editor, Journal of Alternative and Complementary Medicine.  Vol. 10, No. 6: 915-916.
 4.    Parker L, The Antioxidant Network and Healthy Aging. Accessed at http://www.thaiwave.com/networkantioxidants/scienceoverview.htm.
 5.    Sies H, Stahl W, Sunqist AR. Antioxidant Functions of Vitamins. Vitamins E and C, beta-carotene and othercarotenoids. Ann NY Acad Sci. 1992; 669:7-20
 6.    Rath M, Pauling L. Plasmin-induced proteolysis and role of appoprotein(a), lysine and synthetic lysine analogs. Journal of Orthomolecular Medicine. 1992;7:17-23.
 7.    Rath M, Niedzwiecki A. Nutritional supplement program halts progression of early coronary atherosclerosis documented by Ultrafast Computed Tomography. Journao of Applied Nutrition. 1996;48:68-78. See also http://www.drrathresearch.org/clinical_studies/condition_atherosclerosis.html
 8.    Rath M, Kalinovski T, Niedzwiecki A. Reduction in the frequency of arrhythmic episodes in patients with paroxysmal atrial arrhythmia with a vitamin/essential nutrient supplementation program. Journal of the American Nutrceutical Association. 2005;8(3):21-25.
 9.    Rath M, Niedzwiecki A, Eds. Cellular Health Communications. 2001;1(1):6-7. See also: hhtp://www.drrathresearch.org/clinical/condition_arthritis.html.
 10.                Rath M, Niedzwiecki A, Eds. Cellular Health Communications.2001; 1(1):8-9. See also: hhtp://www.drrathresearch.org/clinical/condition_asthma.html.
 11.                Rath M, Niedzwiecki A, Eds. Cellular Health Communications.2001; 1(1):10-11. See also: hhtp://www.drrathresearch.org/clinical/condition_lipid.html.
 12.                Romi MW, Romi NW, Ivanov V, et al. Inhibition of tumor growth of human breast, prostate, colon and melanoma cancer xenografts by nutrient synergy in nude mice. Presented at: 43rd Annual Meeting of  the American Society for Cell Biology, San Francisco, CA. December 13-17, 2003.
 13.                Netke SP, Roomi MW, Ivanov V, Rath M, Niedzwiecki A. A specific combination of various human cancer cell lines. Research communications in Pharmacology and Toxicology: Emerging rugs. 2003
 14.                Roomi MW, Ivanov V, Rath M, Niedzwiecki A. Antiangiogenic effect of nutrient synergy on human synovial sarcoma cell line SW 982. Presented at: The International Research Conferenceon Food, Nutrition, and Cancer. Washongton, DC. July 15-16, 2004.
 15.                Harakeh SM, Diab-Assaf M, Nitzwiecki A, Khalife J, Abu-El-Ardat K, Roomi MW, Rath M. Anti-proliferative effects of antioxidants using HTLV-1 positive and negative malignant T-cells. Presentedat: 104th General Meeting of the American Society for Microbiology New Orleans, Lousiana, May 23-27 2004. See also: http://www.drrathresearch.org/lab_research/anti_prlif_effect_of_anti_HTLV.htlm.
 16.                Kamat AM, Lamm DL. Chemoprevention of bladder cancer. Urol Clin North Am. 2002;29(1):157-68
 17.                Rath m. Cancer. Santa Clara, CA:Dr. Rath Education Services;2001
 18.                Chen Q, Espey MG, Krishna MC, Mitchell JB, Corpe CP, Buettner GR, Shacter E, Levine M, Pharmacologic ascorbic acid concetracions selectively kill cancer cells: Action as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide to tissues. Proc Ntl Acad Sci USA. 2005;102(28):13604-9.
 19.                Dr. Matthias Rath Proč zvířatům nehrozí infarkt a lidem ano.  
 

Komentáře

Přehled komentářů

uradwoun.co - ornulf opdahl grafikk uradwoun.co


Great article, just what I was looking for. rodo.uradwoun.co/advice-girlfriends/rnulf-opdahl-grafikk.php ornulf opdahl grafikk

uradwoun.co - avivir aloe vera gel spray uradwoun.co


Spot on with this write-up, I actually believe that this amazing site needs much more attention. I'll probably be returning to read more, thanks for the advice! skyrwi.uradwoun.co/for-men/avivir-aloe-vera-gel-spray.php avivir aloe vera gel spray

aresgrb.se - sover for mycket symtom aresgrb.se


Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast. gueve.aresgrb.se/trends/sover-foer-mycket-symtom.php sover for mycket symtom

aretenb.se - nyttig smoothie efter traning aretenb.se


I'll immediately seize your rss as I can't find your email subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Kindly permit me know so that I could subscribe. Thanks. cosde.aretenb.se/for-men/nyttig-smoothie-efter-traening.php nyttig smoothie efter traning

tastyandinteresting.be - roze jurk meisje tastyandinteresting.be


I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you tastyandinteresting.be/beauty/inkludering-i-skolen.php roze jurk meisje

tastyandinteresting.be - kunstigt hГҐr til fletninger tastyandinteresting.be


Highly energetic blog, I liked that bit. Will there be a part 2? tastyandinteresting.be/for-men/nyttig-middag-enkel.php kunstigt hГҐr til fletninger

aretenb.se - kramp i aggstockarna gravid aretenb.se


I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers nutrk.aretenb.se/sport/kramp-i-aeggstockarna-gravid.php kramp i aggstockarna gravid

tastyandinteresting.be - stadium rea skor tastyandinteresting.be


I'd like to find out more? I'd want to find out more details. tastyandinteresting.be/beauty/sl-upp-regnummer.php stadium rea skor

tastyandinteresting.be - väger mer under mens tastyandinteresting.be


I really like reading a post that can make people think. Also, thanks for permitting me to comment! tastyandinteresting.be/useful-tips/acne-sample-sale.php väger mer under mens

aresgrb.se - havreflarn med chokladkram aresgrb.se


Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates. proof.aresgrb.se/news/havreflarn-med-chokladkraem.php havreflarn med chokladkram

aretenb.se - spelexperten rabattkod fri frakt aretenb.se


constantly i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this place. baino.aretenb.se/for-men/spelexperten-rabattkod-fri-frakt.php spelexperten rabattkod fri frakt

tastyandinteresting.be - allergisk mot apelsin tastyandinteresting.be


Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions? tastyandinteresting.be/beautiful-things/propp-i-lret.php allergisk mot apelsin

tastyandinteresting.be - estee lauder sverige tastyandinteresting.be


Excellent blog here! Also your web site quite a bit up fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link to your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol tastyandinteresting.be/useful-tips/flytta-telia-saeker-surf-till-ny-dator.php estee lauder sverige

aretenb.se - mikael kors vaskor outlet aretenb.se


I'm really inspired together with your writing abilities and also with the structure on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway stay up the excellent high quality writing, it is rare to look a nice blog like this one today.. parte.aretenb.se/news/mikael-kors-vaeskor-outlet.php mikael kors vaskor outlet

tastyandinteresting.be - rok met zakken tastyandinteresting.be


These are really fantastic ideas in regarding blogging. You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting. tastyandinteresting.be/for-men/rok-met-zakken.php rok met zakken

aresgrb.se - streetwear online shop sverige aresgrb.se


I've been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this info So i'm satisfied to convey that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most surely will make certain to do not disregard this site and provides it a glance regularly. knowe.aresgrb.se/for-men/streetwear-online-shop-sverige.php streetwear online shop sverige

aretenb.se - kopa nars online aretenb.se


Hey there! I've been reading your site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to tell you keep up the great job! tupat.aretenb.se/relaxation/koepa-nars-online.php kopa nars online

tastyandinteresting.be - den beste ansiktskremen tastyandinteresting.be


You're so interesting! I do not suppose I've read anything like this before. So nice to discover someone with some unique thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is something that's needed on the web, someone with a bit of originality! tastyandinteresting.be/travels/den-beste-ansiktskremen.php den beste ansiktskremen

aretenb.se - nike thea vita aretenb.se


Hi it's me, I am also visiting this site regularly, this site is truly nice and the viewers are truly sharing fastidious thoughts. fests.aretenb.se/skin-care/nike-thea-vita.php nike thea vita

tastyandinteresting.be - play doh deg med citronsyra tastyandinteresting.be


I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks tastyandinteresting.be/relaxation/play-doh-deg-med-citronsyra.php play doh deg med citronsyra